Immigrant-institutet

Immigrant-institutet

Immigrant-institutet var en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum i frågor om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades i Stockholm den 16 januari 1973, på initiativ av Miguel Benito, efter att en arbetsgrupp lyckades genomföra den första Invandrarriksdagen den 2-3 december 1972 med representanter för invandrarna, myndigheterna och det svenska samhället.

Under 1973-2011 byggdes ett bibliotek upp med ca 11.205 katalogiserade boktitlar och rapporter, uppdelade i flera delsamlingar, litteratur om migration, samling av invandrade författares verk, en tidskriftsavdelning och en sektion med tidningsklipp från större svenska dagstidningar 1974-2011. Biblioteket är för tillfället inte tillgängligt för allmänheten.
En katalog över beståndet 1973-2012 kan hämtas här

Arkivet, som byggdes upp under 1971-2011, innehåller brev, protokoll, foton, notiser och tidningsklipp om invandrade kulturarbetare, föreningar m.m. Arkivet är sedan 2012 deponerat hos Riksarkivet i Arninge, Stockholm.

Informationen via internet började byggas upp 1996 och institutet varit därför pionjär bland institutioner utanför universitetsvärlden. Den verksamheten har fortsatt fram till 2012.

Under tiden 1973-2001 publicerades tidskriften Invandrarrapport, en ledande tidskrift om migration. Via Invandrarförlaget kunde mer än ett hundratal skrifter publiceras, varav ett 50-tal var skönlitterära verk av invandrade författare. Flera av dem fick genom Invandrarförlaget sin första möjlighet att publicera sig i Sverige.

1979 beslöt man om ett invandrarpolitiskt program med stor betydelse för institutets ståndpunkt kring migrationen. Det kan läsas här.

Man kan läsa mer om Immigrant-institutets historia under tiden 1973-1997 via denna länk

Miguel Benito höll ett föredrag om Immigrant-institutet den 12 februari 2011 som kan hämtas här.

En permanent utställning om vallonernas historia i Sverige fanns på plats under 1985-2011. De 30 litografierna av Sixten Haage kan ses här