Introduktion


Encyklopedin om invandring, integration och rasism är ett projekt initierat av Miguel Benito under tiden som föreståndare för Immigrant-institutet. Han har fortsatt i egen regi därefter.

Mer än 185 termer förklaras och kompletteras med länkar till andra texter, delvis inom andra avdelningar av webbportalen.

Kommentarer, tillägg, kan skickas via "contact"-knappen, till vänstern på sidan.

Huvudredaktör: Miguel Benito.

E-post: miguel.benito @ taranco.eu
URL: https://immigrant.org/encyklopedi/
Senast uppdaterat oktober 2021

© 2021, Miguel Benito