27/10 Utskott säger ja till ändringar i utlänningslagen

Publicerad: Fredag 27 oktober 2023 klockan 10.46

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget i reservationer.

Regeringens förslag innebär bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs och att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande begränsas.

Möjligheterna för barn och vissa vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Barn ska i stället få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter trots att omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Ett led i en mer restriktiv migrationspolitik

Socialförsäkringsutskottet har tidigare framhållit att en förutsättning för att den utveckling som följt i spåren av den bristande integrationen ska kunna vändas är att Sverige förmår införa och under överskådlig tid upprätthålla en restriktiv migrationspolitik.

Utskottet menar att det svenska regelverket inte ska vara mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner. Förslagen som lämnas i propositionen är enligt utskottets mening ett viktigt led i detta arbete.

Reservationer mot utskottets förslag

  • Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder i en gemensam reservation mot samtliga lagändringar som föreslås och menar bland annat att utskottets förslag kommer att leda till försämring av barns rättigheter samt försvåra familjeåterförening.
  • I en annan gemensam reservation invänder tre partier – Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – mot de delar av regeringens förslag som gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring och uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är den 8 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Invandringspolitik på undantag

Det kan vara värt att då och då blicka tillbaka för att förstå dagen. Samma dag, den 2 november 1989, publicerade tidningen Aftenposten två artiklar, den ena om att Sverige sökte arbetare i Norge genom en jobbmässa i Oslo, “Tusener tilbys jobb i Sverige”. Den andra artikeln, “Svensketelt för flyktninger”, handlade om att man i Eslöv lyfte upp tält för att härbärgera flyktingar.

Svårigheten att integrera flyktingar i arbetsmarknaden är alltjämt densamma. På samma gång välkomnar man andra arbetare som kommer från näraliggande områden, även om de inte alltid är kvalificerade för jobben.

25/10 Fin dag, Östergötlands största jobbmässa


Östergötlands största jobbmässa – med fokus på inkludering & mångfald
Välkommen att besöka jobb- och utbildningsmässa med fokus på inkludering.
Onsdag 25/10 diskuterar vi demokrati och mångfald samt skapar gränslösa möten.
Plats: Renströmmen Norrköping Drottningg. 1 (två min från stationen)
Jobbmässa kl. 10-15, ett 30-tal företag och organisationer på plats i stora salen
En möjlighet att ta del av föredrag, föreläsningar, seminarium inom inkludering och mångfald med mycket fokus på jobb, utbildning och företagande. Det är en öppen arena för alla medborgare att under en och samma dag, under samma tak diskutera demokrati och föra fria samtal över gränserna. Vi behöver din hjälp att bjuda in personer som du tror har nytta och glädje av denna mötesplats. Sprid gärna i ert nätverk att detta kommer att bli en riktigt fin dag.
Fritt inträde, ingen anmälan behövs. Cafe´ och lunch finnsEva-Britt Sjöberg Invigning av Ordförande Kompetensförsörjningsnämnden Norrköpings kommunCharbel Gabro
Invigningstalare och en person som gör det med hjärtat på riktigt Anna Lövheim Dagens moderator, en expert på hållbarhetsfrågor Haris Agic
Föreläsning kl. 13.00 “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”Nihal Mohamed
Föreläsning kl. 11.00 “Hur du når framgång”Mässmingel och gränslösa möten kl. 10-15 FIN DAG 25 oktober, Norrköping  
Program från scen i stora salen
10.00
– Invigning Eva-Britt Sjöberg och invigningstal Charbel Gabro10.30 – Arbetsförmedlingen ”Nå ditt mål på arbetsmarknaden, satsa på dig själv!”
11.00 – Nihal Mohamed Föreläsning “Hur du når framgång”
11.30 – Paneldiskussion och goda exempel på inkludering. Sebastian Sjöström, Meriana Kostantine, Fia Blixt
13.00 – Haris Agic – Föreläsning “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”
14.00 – Östergötlands Stadsmission Trygga orten – hur du kan bidra och jobba för mer mångfald i samhället”
14.30 – Paneldiskussion, “Samverkan inom samhället och summering av dagen” Martin Callmeryd,  Heidi Wettel, Anna Arkler
Förmiddag, scenen: kl. 10-12
Målgrupp: Arbetssökande etc. Syfte: Inspiration till personer som står utanför arbetsmarknaden.Eftermiddag, scenen: kl. 13- 15
Målgrupp: Arbetsgivare, tjänstemän. Syfte: Inspiration – hur ex. arbetsgivare kan bidra och jobba för mer mångfald & inkludering. Delta på jobbcafe Klicka här

19/10-5/11 Kreativ sammen – the stories of young refugees in Norway, Finland and Scotland!

View this email online

Welcome to the exhibition Kreativ sammen – the stories of young refugees in Norway, Finland and Scotland!

Location: Kunstgarasjen in Bergen, Møllendalsveien 15

Dates: 19.10.2023- 05.11.2023

Opening hours: Thursdays 16.00-19.00, Friday-Sunday 12.00-16.00

About the exhibition

The exhibition showcases pictures (collages) made by young adults who came as refugees to Norway, Scotland and Finland. It gives an insight into what makes children and young people thrive and create good lives for themselves and others, despite the challenges they encounter along the way. The collages were made as part of the international research project Drawing Together – Kreativ sammen in Norwegian. The participants have made three collages each that show their different everyday experiences, memories from childhood and dreams for the future. We also exhibit small film clips and photographs that illustrate how we worked together and what we learned. The aim is to convey the experiences of young people with a refugee background to a wider audience, both the challenges they face and what they contribute to the societies they become a part of. The public is invited to reflect on what the exhibition can teach us about how the local environment and institutions can contribute to well-being and welfare for everyone.

The curator of the exhibition is artist Christine Hoem.

We invite you to several events during the exhibition period, in collaboration between RKBU vest/NORCE, the Wester University of Applied Sciences (HVL), Kunstgarasjen and the Rafto Foundation.

19th October at 18.00 Opening of the exhibition. Welcome by the culture director in Bergen municipality Vincent Odour Mrimba and project manager Marte Knag Fylkesnes, and others. See facebook event: https://www.facebook.com/events/1278988196128398

22nd October at 13.00 Panel discussion. Those responsible for the project tell about the background for the project and how young adults, artists, researchers and the Rafto Foundation have worked together. The panel discusses various themes from the exhibition: What roles do communities play for young people’s participation and well-being? What challenges do you face as a newcomer to Norway and what do young refugees contribute to the societies they become a part of? How can the local environment and institutions work towards inclusion and welfare for all?

Panelists are researcher Marte Knag Fylkesnes (RKBU Vest/NORCE), our two young ambassadors, curator and curator Christine Hoem and Shayan Hussein (project worker at the Raftostiftelsen). See facebook event: https://www.facebook.com/events/1514138549422696/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Feel free to follow RKBU Vest for more info leading up to the exhibition: https://www.facebook.com/RKBUvest

Link to the project’s website: https://www.drawingtogetherproject.org/bergen-norway-2023

19/10 RIKSDAGSSEMINARIUM OM RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

DATUM: TORSDAG 19/10
TID: 8:00 – 9:30
PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen
Riksgatan 1, 100 12 Stockholm
Föranmälan krävs.
Kaffe och fralla serveras.
Välkommen!

Rätten till vård-initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård
på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om
anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.
Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vårdpersonal.
Samtalet med nätverket följs av en panel med representanter från riksdagspartierna.
Värdar för seminariet är:
Malin Danielsson (L)
Anders W Jonsson (C)
Karin Rågsjö (V)
Ulrika Westerlund (Mp)
Anmäl dig via hemsidan
eller QR-koden:
vardforpapperslosa.org
Rätt till vård-initiativet25/8 Public Forum: Migrant Rights X Finnish Immigration Policies

Friday, 25th August 2023 17:30 – 20:00
Maijansali Hall, Oodi Library, Helsinki

A public forum to discuss the effects of the proposed immigration laws in the government programme on the rights of diverse migrant groups in Finland.

The event brings together the public and experts, to help understand the implications of the programme, raise awareness of concerns, offer an opportunity for public dialogue, hear the opinions of experts and civil society, and develop a collective action plan on how to address the concerns. It will consist of informative talks and a panel discussion among experts, and an open mic and Q&A session, through which the public can ask questions and share their experiences, concerns, and ideas.

Speakers:
Teemu Haapalehto, City of Espoo
Erna Bodström, University of Helsinki
Nick Walters, Helsinki LEFT ry

The event is organised by Prof. Nitin Sawhney (Trust-M), Dr. Johanna Leinonen (Mobile Futures), and Dr. Nick Walters & Ditmar Hasanaj (Helsinki LEFT ry).

Event on Facebook

5/9 Producing the ideal citizen? An anthropological study of Norwegian integration politics IMER Lunch Seminar
Producing the ideal citizen? An anthropological study of Norwegian integration politics 
Time: Tuesday 5th of September 2023, 12.00 – 13.00
Place: Bergen Global, Jekteviksbakken 31
You can also follow through this zoom link.It will be great to know if you plan to join us using the registration link here. A light lunch will be served. What does integration mean? The question has been at the centre of political and public debates in Norway for the past four decades and is shaped by specific perspectives on “the nation”, “belonging”, and minority-majority relationships. But what perspectives on integration do Norwegian bureaucrats build on when creating Norwegian integration policies? What purpose do integration policies serve in Norway and how are these policies implemented by frontline workers in the municipalities?  
About the SeminarIn this lunch seminar, Mona Frank will talk about how Norwegian governmental policies utilise the mandatory introduction program for refugees to shape refugees into “ideal citizen workers”. Building on empirical data from a small municipality, Mona will present the fictitious city of Låsen as a case study to illustrate how frontline workers’ perspectives on integration differ from the imaginaries of Norwegian policymakers, who view integration as a business model and integration policies as a tool of discipline and control. The case study also shows how frontline workers struggle to implement Norwegian integration policies, as their daily work is affected by local power struggle and austerity policies which bring the local integration infrastructure to the verge of collapse.   
Mona Frank holds an Erasmus Mundus master’s degree in Social and Cultural Psychology, with a specialization in migration and acculturation, as well as a master’s degree in Social Anthropology from the University of Oslo. Her master thesis on the Norwegian integration system for refugees was published as report by ARENA Centre for European Studies (UiO) in 2023. Mona works currently as advisor at Skeiv Verden Vest.
For questions about the event or if you experience problems registering, etc., please contact: Felicity.Okoth@uib.no  

IMER Lunch Seminar
Producing the ideal citizen? An anthropological study of Norwegian integration politics 
Time: Tuesday 5th of September 2023, 12.00 – 13.00
Place: Bergen Global, Jekteviksbakken 31
You can also follow through this zoom link.It will be great to know if you plan to join us using the registration link here. A light lunch will be served. What does integration mean? The question has been at the centre of political and public debates in Norway for the past four decades and is shaped by specific perspectives on “the nation”, “belonging”, and minority-majority relationships. But what perspectives on integration do Norwegian bureaucrats build on when creating Norwegian integration policies? What purpose do integration policies serve in Norway and how are these policies implemented by frontline workers in the municipalities?  
About the SeminarIn this lunch seminar, Mona Frank will talk about how Norwegian governmental policies utilise the mandatory introduction program for refugees to shape refugees into “ideal citizen workers”. Building on empirical data from a small municipality, Mona will present the fictitious city of Låsen as a case study to illustrate how frontline workers’ perspectives on integration differ from the imaginaries of Norwegian policymakers, who view integration as a business model and integration policies as a tool of discipline and control. The case study also shows how frontline workers struggle to implement Norwegian integration policies, as their daily work is affected by local power struggle and austerity policies which bring the local integration infrastructure to the verge of collapse.   
Mona Frank holds an Erasmus Mundus master’s degree in Social and Cultural Psychology, with a specialization in migration and acculturation, as well as a master’s degree in Social Anthropology from the University of Oslo. Her master thesis on the Norwegian integration system for refugees was published as report by ARENA Centre for European Studies (UiO) in 2023. Mona works currently as advisor at Skeiv Verden Vest.
For questions about the event or if you experience problems registering, etc., please contact: Felicity.Okoth@uib.no  

17-19/4 2024 CfP 2024 IMISCOE Spring Conference

IMISCOE IMISCOE (International Migration Research Network) is the largest interdisciplinary network of scholars in the field of migration. 2024 IMISCOE Spring Conference April 17-19 2024 Hybrid event in Istanbul & online Postcolonial migrations – heritages, specificities, mobilizations MiReKoç (Migration Research Center at Koç University), Koç University (Istanbul, Turkey) is organising the 2024 IMISCOE Spring conference on 17-19 April 2024 on the topic of “Mobilities and Immobilities in an Era of Polycrisis” 2024 IMISCOE Spring Conference The Migration Research Center at Koç University (MiReKoç) is proud to announce that it will host the IMISCOE 2024 Spring Conference in Istanbul on 17-19 April 2024. The conference also celebrates MiReKoc’s 20th anniversary. The call for papers can be found below.
  Call for Papers Crises generate complex, nuanced and multi-directional actions within the mobility spectrum, such as emigration, return, forced displacement, or immobility. Against the backdrop of emerging and protracted armed conflicts, ever increasing impact of climate change, continuing global economic downturn, and the aftermath of the COVID-19 pandemic, this conference seeks to examine interrelated and compounded crises with a view on their relation to mobilities. The distinctive feature of the contemporary polycrisis situations is their unprecedented scale, multitude, speed, and overlapping natures, which further exacerbates their intersection with migration. This conference aims to provide a space for scholars and researchers to explore this intersection between polycrisis and (im)mobilities with a specific focus on four interrelated crises situations: political, economic, health-related, and environmental. Political, economic, health-related, and environmental crises rarely develop in an one-sided manner. Instead, they are triggered by one categorical event, which triggers others, leading to multiple, compounded crisis situations. These situations impact migration trends, decisions, capabilities, and livelihoods of migrant communities. Initial aspirations and decisions to migrate are constructed at the intersection of local and individual realities; by sociocultural, political, and economic transformations ‘back home’; and by the structural constraints of globalization. Although the diverse motivations for migration are established in protracted temporalities, combination of extreme crises may function as a trigger or a tipping point for mobility or make an immobility situation even more severe.  Elaborating on the term “polycrisis”, this international conference proposes to explore the impact of the multiple and overlapping crises on migration and mobility by focusing particularly on four crisis axes: politics, economics, health, and climate. Research that accounts for these multiple and overlapping crises will provide deeper insights into their impacts on migration and mobility. The conference aims to bring together researchers from various disciplines and geographies with different methodological approaches to discuss these pressing issues. It seeks to foster a research agenda that embeds migration and mobility within current social transformations, while acknowledging the multiple crises we are going through. The conference aims to create a space for future-oriented dialogue and exchange among scholars. 
The conference will consider paper submissions focusing on but not limited to, the following topics: Polycrisis, mobility/immobility, and stages of migration:  Mobility/Immobility and Polycrisis Migration aspirations Settled immigrant populations Return decisions  Perspectives on political crises:  Emerging and protracted conflict situations with far reaching impact  Regional perspectives from Ukraine, Syria, Afghanistan, Iran, among others  Migration diplomacy and the instrumentalization of migration crises Rising xenophobia and democracies in crisis  The language of crisis and its implications for migration policies  Migration within the context of global economic and financial crises:  Inflation/increase in living costs  Demographic developments  Unemployment/labour market integration  Shifting economic activities/patterns (e.g. gig economy, digital nomadism, etc.) Migration and health in a rapidly changing world:  Revisiting mobility discussions following the COVID-19 pandemic  Right to healthcare; migrant and refugee health in transit and upon arrival Migration and transnationalism on health-related decisions/practices  Environmental and climate change induced migration:  Food security and migration  Direct/indirect slow onset processes Rapid onset disasters  more information Conditions/Requirements This conference will be hybrid in nature and presenters can join online or in person. The deadline for submissions is September 18, 2023. Decisions will be sent by October 23, 2023. Paper submissions must include a title, abstract (max. 350 words) and a short biography (max. 250 words). To apply, please fill in this form.  The conference organizers intend to publish an edited volume and a special issue from the conference proceedings. IMISCOE - MiReKoc Koç - Üniversitesi We are looking forward to having 3 fruitful inspiring days and we hope to see each other online and in person IMISCOE (International Migration Research Network) is the largest interdisciplinary network of scholars in the field of migration. Follow We hope you enjoyed receiving this message. However, if you’d rather not receive future e-mails of this sort from IMISCOE please unsubscribe here. Centre for Ethnic and Migration Studies (CEDEM)
Batiment B31, Boite 24
Place des Orateurs 3
Liege, B-4000
Belgium Difficult to read? Access this newsletter in a browser.

11/5 ‘I promise you my country will help you’


IMER Lunch Seminar
‘ I promise you my country will help you’ –
Promissory acts within the Norwegian refugee regime  
Time: Thursday 11th of May 2023, 12.00 – 13.00
Place: Bergen Global, Jekteviksbakken 31
You can also follow through this zoom link
It will be great to know if you plan to join us using the registration link here.   A light lunch will be served. 
About the Seminar
Promises play an integral part in refugee regimes of Western liberal democracies. They appear in political speeches, bureaucratic procedures, legal texts on asylum, or integration programs. In this IMER seminar, Manuel Insberg explores how promissory acts constitute the relationship between refugees and the receiving society and engender powerful images of the future,  drawing on data from his ethnographic fieldwork in Oslo.Protection, a good life, and participation in the receiving society are promised objects that politicians, government officials, or humanitarian actors declare desirable for certain ‘deserving’ forced migrants. However, they are also inevitably linked to assurances of protecting the integrity of the nation, its citizens, and the prosperity of the welfare state. Following Sarah Ahmed’s and Lauren Berlant’s accounts on promises, Insberg understands the Norwegian refugee regime as a cluster of hegemonic promises that (re)produces different subjectivities and the power relations between them through promises. Zooming in on some encounters with his interlocutors who have gained protection status in Norway, this presentation sheds light on the promises that circulate within the refugee regime.
Manuel Insberg is a doctoral candidate at the Institute of Social Anthropology at the University of Bern in Switzerland and a short-term visiting PhD scholar at the Center for Women and Gender Studies (SKOK) at UiB. Manuel is part of the SNF-Ambizione project ‘Violent Safe Havens? Exploring Articulations and Repercussions of Violence in Refugee Reception and Settlement’ funded by the Swiss National Science Foundation.  
For questions about the event or if you experience problems registering, etc., please contact: Felicity.Okoth@uib.no 

24-25/8 Critical Perspectives on Precarious and Informal Work

View this email online

CALL FOR ABSTRACTS

Critical Perspectives on Precarious and Informal Work

24th-25th, August 2023

University of Helsinki, Finland

We are excited to invite you to submit individual paper proposals to the kick-off symposium of the project Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries (Future Challenges in the Nordics programme)

Deadline extended to May 15th, 2023

The two-day symposium brings together scholars across different disciplines studying precarious and informal work in the Nordics and beyond. The world of work is being transformed by globalisation, deregulation, digitalisation, robotization, and demographic changes due to population ageing and migration. In addition, frequent shocks such as financial crises, the pandemic, and the current energy crisis impact workers across the Nordics and beyond. The erosion of secure employment is a phenomenon that transcends nation-state borders. We are also witnessing the increase of precarious work especially in, but not limited to, sectors like cleaning, construction, and agriculture and in new modes of organising work such as the platform economy.

Especially the Nordic social model, characterized by high employment and taxes, low wage and income equality, and comprehensive welfare regimes, has relied on the prevalence of formal employment at reasonable pay. The symposium seeks to tackle the following questions, but not limited to these:  How do welfare states respond to these transformations? What are the effects of the erosion of secure employment on individual workers and communities? In which ways are different labour sectors, labour relations, and labour processes changing? How do intersecting inequalities based on gender, ‘race’, ethnicity, class, migrancy, and so forth structure the everyday of work?  In which novel ways do relations of production and social reproduction intermingle in the contemporary transformations of work? Do the concepts of precarious and informal work capture the changing world of work or should these be re-thought?

We encourage paper proposals coming from a range of disciplines and welcome submissions from scholars representing various approaches, backgrounds, and scholarly career stages.

Our keynote speakers include Professor Emeritus Nancy Folbre (University of Massachusetts Armherst, USA) presenting via Zoom, Professor Emeritus Karl Ove Moene (University of Oslo, Norway) and Professor Janine Leschke (Copenhagen Business School, Denmark).

The symposium is on site and a conference fee of 50 euros will cover lunch and refreshments. Please submit your 250-300 word abstract to precanord2023@helsinki.fi by May 15th, 2023.

For more information: PrecaNord website and PrecaNord at Future Nordics webpage