9/2 Integration 2024

Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.

Aika: 9.2.2024 klo 9-10

Paikka: verkossa (Teams)

Integration 2024 -tapahtuma järjestetään Turussa 14.-15.11.2024. Mikä tapahtuma on, missä ja milloin se järjestetään? Ketkä järjestävät tapahtuman tänä vuonna? Mitkä ovat tapahtuman aiheet ja kenelle tapahtuma on suunnattu? 

Näihin ja muihin kysymyksiin kuulet vastauksia kevään mittaan Integration 2024 -tutuksi tilaisuuksissa. Ensimmäinen Integration 2024 -tapahtumaa esittelevä tilaisuus on 9.2.2024. Silloin kuulet lisää tulevasta tapahtumasta sekä tapahtumaa järjestävistä Bildningsallianssen rf -yhdistyksestä ja Turun kaupungin International House Turku -palveluista. 

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -sarjan tarkoituksena esitellä eri toimijoiden työtä kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa. Lyhyissä tietoiskuissa toimijat kertovat esimerkiksi, millaista toimintaa tai palveluja niillä on erityisesti kotoutumistoimijoille, maahanmuuttaneille tai vieraskielisille, miten niiden prosessit toimivat ja miten toiminnassa voi olla mukana. Tilaisuuksissa on 30–40 minuutin esittely ja aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Tietoiskuja järjestetään etänä Teams-yhteydellä perjantaisin klo 9-10 alkuvuoden 2024 ajan 19.1.2024 alkaen. Kaikki tapahtumakerrat lisätään kotoutuminen.fi:n tapahtumakalenteriin. Osallistumislinkki on sama jokaisella alkuvuoden tapahtumakerralla. 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen tapahtumaa. Tietoiskuihin voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tapahtumaa tässä tapahtumakuvauksessa.

Integration 2024 -tapahtuman järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tapahtumaa rahoittavat myös Turun kaupunki, Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Bildningsallianssen rf. Tapahtuma on osa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutuminen.fi

Integration.fi

Kotoutumisen osaamiskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti
kotoutumisenosaamiskeskus@gov.fi

18/1 Rätt till vårdinitiativet – möte

Påminnelse om möte torsdag 18 januari kl 16.30-18.00. 

Anmäl er så kommer en Teams-länk alldeles innan mötet. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2024! 

Det behöver vi sannerligen önska varandra detta år med krig och klimatkris!

På mötet på torsdag har vi förslag till punkter att ta upp:

1. Kort upprop/presentation av närvarande

2. 16 januari – på tisdag skall Acko Ankarberg Johansson träffa fackförbunden inom vården.

Vilka fackförbund är/var inbjudna? Är aktuella representanter insatta i Rätt till vård-frågorna, följderna av en ev. anmälningsplikt, brist på tolk etc?  https://www.regeringen.se/kalendarium/2024/01/mote-med-fackforbunden-inom-varden/?mtm_campaign=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_source=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_medium=email

3. Statlig utredning:
Carita Fallström från Vårdförbundet  har kontaktat Anita Linder, utredare av:

“PM om betänkandet: Ökat informations-flöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” (SOU 2023:69)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/10/sou-202369/
Utredaren har svarat positivt på Caritas inbjudan – hur går det?

Det finns fler utredningar att bevaka, skriva remissvar på. Vårdförbundet har svarat på en annan utredning, remissvaret bifogas. 

4. FN-kontakt för att ta upp frågan om Tidöavtalets avsikter när det gäller främst anmälningsplikt för offentliganställda.

Hur långt har detta kommit?

Henry Ascher tog upp detta på förra mötet och har kontakt med Gunilla Backman som arbetat med dessa frågor förut och bl.a. finns på Göteborgs Universitet i nuläget. se bifogade minnesanteckningarna från vårt  förra möte för fler länkar till FNs granskningar mm

Det finns olika möjligheter att följa upp FNs medlemsländer angående efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna som man skrivit under… 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/internationell-granskning-av-manskliga-rattigheter-i-sverige/

5. Finns det något att säga om: 

1. Vår/Rätt till vård-initiativets hemsida inför detta år? https://vardforpapperslosa.org/

2. 2023 avslutades bl.a. med ett riksdagsseminarium i vår fråga med representanter från samtliga riksdagspartier:

Lau Dahlgren på Röda Korset filmade med sin mobil så det går att se i efterhand.

3. SMER hade ett seminarium med Läkare utan Gränser där andra halvan ca 1:49 in gällde läget i Sverige 

https://smer.se/2023/10/26/etikpristagarens-seminarium-2023-bortom-alla-granser-halsokonsekvenser-av-eus-migrationspolitik/

4. Hur kan vi fortsätta vårt nätverkande? Sammankallande Anne och Inger annonserar envist att vi behöver avlösning, helt eller delvis.

övrigt:

Institutet för Mänskliga rättigheter i Lund har funnits i två år nu.

Några rapporter har släppts och vi skickar alltid info om våra möten till dem.

om Kännedom och upplevelser av mänskliga rättigheter 2022-2023

https://mrinstitutet.se/wp-content/uploads/2022/01/rapport-kannedom-upplevelser-manskliga-rattigheter-Sverige-22-23.pdf¨

mer finns förstås att läsa på deras hemsida 

Transkulturellt Centrum i Stockholm program för våren https://www.transkulturelltcentrum.se/

18/1 Samtalskväll: När kriget Israel-Hamas når hemmaplan

DN logo
Samtalskväll: När kriget Israel-Hamas når hemmaplan
Sedan Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels efterföljande invasion av Gaza har hatbrotten mot judar ökat lavinartat världen över. Islamofobiska hatbrott ökar också på flera håll. Varför blossar antisemitism och islamofobi upp när konflikten i Mellanöstern intensifieras?

Konflikten Israel-Hamas sätter också sin starka prägel på svensk inrikespolitik. Få utrikesfrågor polariserar partierna på samma sätt. Varför har situationen i Mellanöstern en så stark inverkan på realpolitiken, och hur används antisemitism och islamofobi som ett slagträ i debatten i Sverige?

Med utgångspunkt i dessa frågor bjuder Kulturhuset Stadsteatern och Dagens Nyheter in till en fördjupande samtalskväll i tre delar med olika perspektiv från politiker, debattörer och forskare.

Medverkande: Niklas Orrenius, journalist DN, Henrik Bachner, idéhistoriker, Nalin Baksi, sjuksköterska och före detta S-politiker, Inas Hamdan, journalist Sydsvenskan, Hynek Pallas, journalist och författare, Bassem Nasr, aktivist och tidigare riksdagsledamot för MP, Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman, Somar Al Naher, kultur- och ledarskribent på ETC och Aftonbladet, Björn Wiman, kulturchef DN.
Moderatorer: Ulrika Knutson, ordförande SKMA, och Evelyn Jones, politikreporter DN. Fler medverkande tillkommer.

Datum och tid: 18 januari kl 18.30 (insläpp och bar från 18.00)
Pris: 150 kr
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Hörsalen, plan 3

10/12 Mänskliga rättigheters dag

I år är det 75 år sedan förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia. Den utformades av representanter med olika religiös, kulturell och rättslig bakgrund från alla regioner i världen och proklamerades av de Förenta Nationernas generalförsamling i Paris den 10 december 1948 (resolution 217 A). Den blev därmed det första lagliga dokumentet för att skydda universella, mänskliga rättigheter.

Deklarationen förser alla människor med grundläggande rättigheter som t.ex. rätten till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen.

Du kan läsa deklarationen på svenska här.

27/10 Utskott säger ja till ändringar i utlänningslagen

Publicerad: Fredag 27 oktober 2023 klockan 10.46

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget i reservationer.

Regeringens förslag innebär bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs och att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande begränsas.

Möjligheterna för barn och vissa vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Barn ska i stället få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter trots att omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Ett led i en mer restriktiv migrationspolitik

Socialförsäkringsutskottet har tidigare framhållit att en förutsättning för att den utveckling som följt i spåren av den bristande integrationen ska kunna vändas är att Sverige förmår införa och under överskådlig tid upprätthålla en restriktiv migrationspolitik.

Utskottet menar att det svenska regelverket inte ska vara mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner. Förslagen som lämnas i propositionen är enligt utskottets mening ett viktigt led i detta arbete.

Reservationer mot utskottets förslag

  • Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder i en gemensam reservation mot samtliga lagändringar som föreslås och menar bland annat att utskottets förslag kommer att leda till försämring av barns rättigheter samt försvåra familjeåterförening.
  • I en annan gemensam reservation invänder tre partier – Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – mot de delar av regeringens förslag som gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring och uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är den 8 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Invandringspolitik på undantag

Det kan vara värt att då och då blicka tillbaka för att förstå dagen. Samma dag, den 2 november 1989, publicerade tidningen Aftenposten två artiklar, den ena om att Sverige sökte arbetare i Norge genom en jobbmässa i Oslo, “Tusener tilbys jobb i Sverige”. Den andra artikeln, “Svensketelt för flyktninger”, handlade om att man i Eslöv lyfte upp tält för att härbärgera flyktingar.

Svårigheten att integrera flyktingar i arbetsmarknaden är alltjämt densamma. På samma gång välkomnar man andra arbetare som kommer från näraliggande områden, även om de inte alltid är kvalificerade för jobben.

25/10 Fin dag, Östergötlands största jobbmässa


Östergötlands största jobbmässa – med fokus på inkludering & mångfald
Välkommen att besöka jobb- och utbildningsmässa med fokus på inkludering.
Onsdag 25/10 diskuterar vi demokrati och mångfald samt skapar gränslösa möten.
Plats: Renströmmen Norrköping Drottningg. 1 (två min från stationen)
Jobbmässa kl. 10-15, ett 30-tal företag och organisationer på plats i stora salen
En möjlighet att ta del av föredrag, föreläsningar, seminarium inom inkludering och mångfald med mycket fokus på jobb, utbildning och företagande. Det är en öppen arena för alla medborgare att under en och samma dag, under samma tak diskutera demokrati och föra fria samtal över gränserna. Vi behöver din hjälp att bjuda in personer som du tror har nytta och glädje av denna mötesplats. Sprid gärna i ert nätverk att detta kommer att bli en riktigt fin dag.
Fritt inträde, ingen anmälan behövs. Cafe´ och lunch finnsEva-Britt Sjöberg Invigning av Ordförande Kompetensförsörjningsnämnden Norrköpings kommunCharbel Gabro
Invigningstalare och en person som gör det med hjärtat på riktigt Anna Lövheim Dagens moderator, en expert på hållbarhetsfrågor Haris Agic
Föreläsning kl. 13.00 “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”Nihal Mohamed
Föreläsning kl. 11.00 “Hur du når framgång”Mässmingel och gränslösa möten kl. 10-15 FIN DAG 25 oktober, Norrköping  
Program från scen i stora salen
10.00
– Invigning Eva-Britt Sjöberg och invigningstal Charbel Gabro10.30 – Arbetsförmedlingen ”Nå ditt mål på arbetsmarknaden, satsa på dig själv!”
11.00 – Nihal Mohamed Föreläsning “Hur du når framgång”
11.30 – Paneldiskussion och goda exempel på inkludering. Sebastian Sjöström, Meriana Kostantine, Fia Blixt
13.00 – Haris Agic – Föreläsning “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”
14.00 – Östergötlands Stadsmission Trygga orten – hur du kan bidra och jobba för mer mångfald i samhället”
14.30 – Paneldiskussion, “Samverkan inom samhället och summering av dagen” Martin Callmeryd,  Heidi Wettel, Anna Arkler
Förmiddag, scenen: kl. 10-12
Målgrupp: Arbetssökande etc. Syfte: Inspiration till personer som står utanför arbetsmarknaden.Eftermiddag, scenen: kl. 13- 15
Målgrupp: Arbetsgivare, tjänstemän. Syfte: Inspiration – hur ex. arbetsgivare kan bidra och jobba för mer mångfald & inkludering. Delta på jobbcafe Klicka här

19/10-5/11 Kreativ sammen – the stories of young refugees in Norway, Finland and Scotland!

View this email online

Welcome to the exhibition Kreativ sammen – the stories of young refugees in Norway, Finland and Scotland!

Location: Kunstgarasjen in Bergen, Møllendalsveien 15

Dates: 19.10.2023- 05.11.2023

Opening hours: Thursdays 16.00-19.00, Friday-Sunday 12.00-16.00

About the exhibition

The exhibition showcases pictures (collages) made by young adults who came as refugees to Norway, Scotland and Finland. It gives an insight into what makes children and young people thrive and create good lives for themselves and others, despite the challenges they encounter along the way. The collages were made as part of the international research project Drawing Together – Kreativ sammen in Norwegian. The participants have made three collages each that show their different everyday experiences, memories from childhood and dreams for the future. We also exhibit small film clips and photographs that illustrate how we worked together and what we learned. The aim is to convey the experiences of young people with a refugee background to a wider audience, both the challenges they face and what they contribute to the societies they become a part of. The public is invited to reflect on what the exhibition can teach us about how the local environment and institutions can contribute to well-being and welfare for everyone.

The curator of the exhibition is artist Christine Hoem.

We invite you to several events during the exhibition period, in collaboration between RKBU vest/NORCE, the Wester University of Applied Sciences (HVL), Kunstgarasjen and the Rafto Foundation.

19th October at 18.00 Opening of the exhibition. Welcome by the culture director in Bergen municipality Vincent Odour Mrimba and project manager Marte Knag Fylkesnes, and others. See facebook event: https://www.facebook.com/events/1278988196128398

22nd October at 13.00 Panel discussion. Those responsible for the project tell about the background for the project and how young adults, artists, researchers and the Rafto Foundation have worked together. The panel discusses various themes from the exhibition: What roles do communities play for young people’s participation and well-being? What challenges do you face as a newcomer to Norway and what do young refugees contribute to the societies they become a part of? How can the local environment and institutions work towards inclusion and welfare for all?

Panelists are researcher Marte Knag Fylkesnes (RKBU Vest/NORCE), our two young ambassadors, curator and curator Christine Hoem and Shayan Hussein (project worker at the Raftostiftelsen). See facebook event: https://www.facebook.com/events/1514138549422696/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Feel free to follow RKBU Vest for more info leading up to the exhibition: https://www.facebook.com/RKBUvest

Link to the project’s website: https://www.drawingtogetherproject.org/bergen-norway-2023

19/10 RIKSDAGSSEMINARIUM OM RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

DATUM: TORSDAG 19/10
TID: 8:00 – 9:30
PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen
Riksgatan 1, 100 12 Stockholm
Föranmälan krävs.
Kaffe och fralla serveras.
Välkommen!

Rätten till vård-initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård
på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om
anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.
Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vårdpersonal.
Samtalet med nätverket följs av en panel med representanter från riksdagspartierna.
Värdar för seminariet är:
Malin Danielsson (L)
Anders W Jonsson (C)
Karin Rågsjö (V)
Ulrika Westerlund (Mp)
Anmäl dig via hemsidan
eller QR-koden:
vardforpapperslosa.org
Rätt till vård-initiativet