INVANDRARFÖRLAGET
bokförlag och distributionscentral för invandrarlitteratur
Invandrarförlaget har gett ut Immigrant-institutets skriftserier och under ett antal år distribuerat böcker från andra förlag på följande språk:
arabiska, bengali, bosniska, engelska, finska, franska, grekiska, gujarati, kurdiska, makedonska, norska, persiska, polska, portugisiska, romani, rumänska, ryska, serbokroatiska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska och urdu. 

Bokdistributionen av titlar frår andra förlag än Invandrarförlaget upphörde efter försäljningen av Invandrarnas Hus 2012. Distributionen av Invandrarförlagets litteratur upphörde några år senare.
I dagsläget, december 2020, finns bara en bok i lager som går att köpa, nämligen Kalevipoeg. Kontakta Rönnells antikvariat.
Resten av titlarna (inklusive ett större antal av Kalevipoeg) skickades 2020 till Finland och det tycks vara svårt att få dem tillbaka till Sverige.

Immigrant-institutet

  Serie A - Uppsatser och debatt   |   Serie B - Dikter, noveller, essäer   |   Serie C - Dokumentation   |   Serie D - Barn- och läroböcker   |   Lexikon över invandrarförfattare   |   Andra skrifter

Serie A - Uppsatser och debatt

tar upp för invandrare viktiga frågor. 
A 1. Cnattingius da Fonseca, Anne-Charlotte & Nikula-Benito, Annikki: Barn med minoritetsspråk som modersmål i för- och grundskolan. Ett debattinlägg i frågan om två- eller halvspråkighet.
Först utgiven 1973. ISBN 91-85242-01-2

A 2. Svenskarna och deras immigranter. En antologi. Under redaktion av Karl H. Bolay.
1974. ISBN 91-85242-04-7

A 3. Yttranden och utlåtanden från Svenska Flyktingrådet.
1974. ISBN 91-85242-05-5

A 4. Stockfelt-Hoatson, Britt-Ingrid: Hemspråksträning i förskolan.
1976. ISBN 91-85242-10-1

A 5. Baksi, Mahmut: Hörru´du.
1976. ISBN 91-7328-063-1

A 6. Minoritet, kultur, identitet: En antologi under redaktion av Nikolaj-Klaus von Kreitor.
1980. ISBN 91-85242-34-9

A 7. Blomberg, Sylvia & Runqvist, Katarina: Invandrarnas situation i Sverige. En översikt.
1980. ISBN 91-85242-35-7

A 8. Bozarslan, Mehmet Emîn: Rapport om den kurdiska invandrargruppen i Sverige.
1981. ISBN 91-85242-44-6

A 9. Baksi, Mahmut: Isveç Isveç Dedikleri.
(Turkisk text) 1982. ISBN 91-85242-59-4

A 10. Invandringen ger mig ångest. Om invandrarfientlighet, opinionsyttringar och behovet av syndabockar. Under redaktion av Géza Nagy och Bertil Nelhans.
1984. ISBN 91-85242-74-8

A 11. Finell, Dorita & Heyman, Anna-Greta: Vi fick chansen... En bok om invandrarbarn och tvåspråkighet.
1994. ISBN 91-85424-95-0

A 12. Skarin, Sylvia: Vägen till återföreningen. Verklighetshistoria om kärlek som inte ses som tillåten av svenska myndigheter. 1996. ISBN 91-7906-008-0

A 13. Skarin, Sylvia: Röster i Återförening.
1997. ISBN 91-7906-009-9

A 14. Yassine, Abdel Qader: Palestina: ett hemland nekas.
1998. ISBN 91-7906-015-3

Serie B - Dikter, noveller, essäer.

där invandrarförfattare får möjlighet att publicera sig på sitt eget språk och på svenska. 

Där inget annat uppges är boken på svenska

B 1. Dascha, Akin: Mot vattendroppens ände. Diktsamling
1973. ISBN 91-85242-00-4

B 2. Kokkalis, Nicos: Budskapet. Diktsamling
1974. ISBN 91-85242-02-0

B 3. Prazáková, Olga: Alle Liebe der Sonne = All solens kärlek. Diktsamling.
(Tysk text) 1974. ISBN 91-85242-06-3

B 4. Storch, Otakar: Modry raj Pacifiku = Havets blåa paradis. Diktsamling.
(Tjeckisk text) 1975. ISBN 91-85242-07-1

B 5. Kristal-Andersson, Binnie: Svenska för invandrare. Diktsamling.
1975. ISBN 91-85242-08-X

B 6. Andrejevi, Nenad: Laste bez gnezda. Diktsamling.
(På serbokroatiska) 1976. ISBN 91-85242-09-8

B 7. Lång, Helmer: Fyra svenska européer. Essäer om invandrarförfattarna Martin Allwood,
Karl H Bolay, Jörgen Nash och Alexander Weiss. 1976. ISBN 91-85242-11-X

B 8. Edström, Ilse: Himlen över Småland. Diktsamling.
1976. ISBN 91-85242-17-9

B 9. Moszkowicz, Micha : Morbus Peregrinorum. Roman.
(På polska) 1977. ISBN 91-85242-19-5

B 10. Burgis, Allan: Stockholm diary. Diktsamling.
(På engelska) 1977. ISBN 91-85242-20-9

B 11. Aymará (pseud.): Bosquejo de otoño. Novellsamling.
(På spanska) 1977. ISBN 91-85242-24-1

B 12. Hendi, Peter: Bankrån i Stockholm = Bankrablás Stockholmban. Pjäs.
(Text på svenska och ungerska) 1978. ISBN 91-85242-26-8

B 13. Langenfeld-Edström, Ilse: Trädet. Novellsamling.
1978. ISBN 91-85242-25-X

B 14. Eisenstädter, Philipp: Leva för att överleva. Självbiografisk berättelse.
1979. ISBN 91-85242-30-6

B 15. Badilla, Sergio: Más abajo de mi rama. Novellsamling.
(På spanska) 1980. ISBN 91-85242-42-X

B 16. Andrejevic, Nenad: Degos. Roman.
(På serbokroatiska) 1979. ISBN 91-85242-29-2

B 17. Aymará: Cuentos en el exilio. Novellsamling.
(På spanska) 1980. ISBN 91-85242-37-3

B 18. Solymossy, Oliver: På okända vägar = Jaratlán utakon. Novellsamling.
(På svenska och ungerska) 1980. ISBN 91-85242-32-2

B 19. Libik, Georg: Üzenet a lesiklásból = Besked från störtloppet. Självbiografisk berättelse.
(På ungerska med sammanfattning på svenska) 1981. ISBN 91-85242-39-X

B 20. Ahsan, Jamil: Fisken törstar i havet. Diktsamling.
(På svenska och urdu) 1980. ISBN 91-85242-38-1

B 21. Olsson, Henny: Viento. Roman.
1981. ISBN 91-85242-45-4

B 22. Rantonen, Viljam: Muukalaiset. Roman.
(På finska) 1981. ISBN 91-85242-48-9

B 23. Andrejevic, Nenad: Eho. Roman.
(På serbokroatiska) 1981. ISBN 91-85242-52-7

B24. Stride, Eric: Mellanpojken minns. Berättelser om författarens barndom och ungdom i Orsa.
1982. ISBN 91-85242-55-1

B 25. Rodrigues da Silva, Guilem: Innan natten kommer. Diktsamling.
1982. ISBN 91-85242-56-X

B 26. Heller, Anette: Svenska för svenskar. Diktsamling.
1983. ISBN 91-85242-57-8

B 27. Eriksson, Anneli: Grekisk invandrarlitteratur i Sverige. Författarpresentationer och bibliografi.
1982. ISBN 91-85242-58-6

B 28. Gakis, Wasilios: Östflyktingen. Noveller.
1983. ISBN 91-85242-63-2

B 29. Uibopuu, Valev: Ingenstans att ta vägen. Novellsamling.
1983. ISBN 91-85242-64-0

B 30. Bolay, Karl H: Vår "vän" atomen. Illustrationer av Nenad Andrejevi .
Dikter, parabler, bilder mot krig och atomvapen. 1983. ISBN 91-85242-68-3

B 31. Barnas, Rojen: Heyv li esmanê diyarbekirê. Diktsamling.
(På kurdiska) 1983. ISBN 91-85242-69-1

B 32. Kristal-Andersson, Binnie: Flykting. Diktsamling.
1985. ISBN 91-85242-70-5

B 33. Marbautt S., J.: Tierra de perdición. Diktsamling.
(På spanska) 1987. ISBN 91-85242-72-1

B 34. Bravo, Oscar: El traductor y otros cuentos. Novellsamling.
(På spanska) 1985. ISBN 91-85242-73-X

B 35. Förvandlingarnas väktare. En bok om Karl H. Bolay och hans författarskap.
Urval och redaktion: Gunnar Möllerstedt. 1985. ISBN 91-85242-79-9

B 36. Bolay, Karl H: Rymdens musik och matematik. Dikter.
1985. ISBN 91-85242-88-8

B 37. Shakely, Ferhad: Kurdistan le dili minda ye. Dikter
på kurdiska (sorani med latinskt alfabet) 1985. ISBN 91-85242-81-0

B 38. Epîkên Kurdî = Kurdish folk epic. Edited by Haciye Cindi ; reedited by Memo Yetkin.
Kurdiska folksägner. (På kurdiska, förord på engelska) 1985. ISBN 91-85242-84-5

B 39. Uibopuu, Valev: Margeriita sökaren. Roman.
1987. ISBN 91-85242-90-X

B 40. Ahsan, Jamil M.: Ord har vingar. Diktsamling.
(På svenska och urdu) 1989. ISBN 91-85242-89-6

B 41. Cárcamo Clement, Carlos: Las bolas del señor cura. Roman.
(På spanska) 1993. ISBN 91-85242-94-2

B 42. Antología del cuento latinoamericano en Suecia. 21 författare som invandrat till Sverige från Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala och Uruguay, medverkar. Sammanställd av Victor Montoya.
(På spanska) 1995. ISBN 91-85242-97-7

B 43. 7 ryska poeter i Stockholm. Ett urval av Elena Dahl. Dikter på ryska och svenska av Alex Blinoff, Olga Gramsci, Salomon Kazimerovskij, Rimma Markova, Shirali Nurmuradov, Michail Safonov och Jurij Sternin.
1996. ISBN 91-7906-004-8

B 44. Montoya, Victor: Palabra encendida. Essäer.
(på spanska) 1996. ISBN 91-7906-005-6

B 45. Lagerlöf, Selma: Las monedas de don Arne. "Herr Arnes penningar" , roman av den svenska nobelpristagaren översatt till spanska.
1996. ISBN 91-7906-006-4

B 46. Vinaja, Eliseo: Moret. Roman.
(på spanska) 1997. ISBN 91-7906-011-0.

B 47. Rojas, Víctor: Dikter till en blind fågel = Poemas para un pájaro ciego.
(Dikter på svenska och på spanska).
1997. ISBN 91-7906-012-9.

B 48. García, Camilo: Reflexiones culturales II. (Essäer på spanska) 1998. ISBN 91-7906-014-5.

B 48(bis). El libro de todos / recopilado por John Argerich. - 1999. - ISBN: 91-7906-017-X

B 49. Kalevipoeg. Estlands nationalepos i översättning av Alex Milits och illustrerad av Eerik Haamer.
1999. ISBN 91-7906-010-2. 250 kronor.
Kontakta Rönnells antikvariat för beställning.

B 50. Fernández, Víctor: Crónica de El Picacho.
(Biografi på spanska) 2000. ISBN 91-7906-018-8.

B 51. Argerich, John: Rimas de soledad.
(på spanska). 2002. ISBN 91-7906-019-6.

B 52. Argerich, John: La idea fija : [cuentos argentinos].
(på spanska). 2003 - 2. ed.. - ISBN: 91-7906-021-8

B 53. Argerich, John: El tiro por la culata : [cuentos argentinos]
(på spanska). 2003. - ISBN: 91-7906-022-6

B 54. Argerich, John: Relatos del fin del tiempo.
(på spanska). 2004. - ISBN: 91-7906-023-4

B 55. Monfared Arya, Akram: Brinnande hjärta : dikter i urval
2004. - ISBN: 91-7906-024-2

B 57. Aira, Mauricio: Gotemburgo, destino final : diario de un exiliado boliviano / con la participatión de Winston Estremaroiro.
(på spanska). 2004. - ISBN: 91-7906-026-9

B 58. Aira, Mauricio: Treinta y tres articulos.
(på spanska). 2005. - ISBN: 91-7906-027-7

B 59. Aira, Mauricio: Bolivia 2003 : un pueblo en busca de su identidad.
(på spanska). 2005. - ISBN: 91-7906-028-5

B56 ej utgiven.

Serie C - Dokumentation.

består av bibliografier och skrifter som rör aktuella invandrarfrågor, däribland förteckningar över all litteratur om invandrare, både böcker, tidskrifts- och tidningsartiklar. Vidare utges en publikation där man presenterar de utländska tidningar och tidskrifter som de större svenska folkbibliotekn köper, samt en skrift där man presenterar invandrartidningar och tidskrifter utgivna i Sverige. 
C 1. Fjällros, Birgitta: 75 Finska barn- och ungdomsböcker.
Kommenterad urvalsbibliografi. 1976. ISBN 91-85242-13-6

C 2. Bender, Elsa och Dahlgren, Brita: Rasfördomar. Ett kommenterat urval barn- och tonårsböcker om rasdiskriminering och om fördomar mot invandrare. 1976. ISBN 91-85242-12-8

C 3. Pålsson, Yvonne: Zigenare och tattare i Sverige 1950-1975.
Bibliografi. 1976. ISBN 91-85242-15-2

C 4. Fredriksson, Hans: Invandrartidningar och -tidskrifter i Sverige.
1976. ISBN 91-85242-16-0

C 5. Böök-Cederström, Lena, Eriksson, Kristina och Fredriksson, Kerstin:
Invandrare i Sverige 1965-1974. Bibliografi. 1977. ISBN 91-85242-21-7

C 6. Diehl, Barbro och Strömberg, Gabriella: Lexikon över invandrarförfattare i Sverige.
1977. ISBN 91-85242-22-5

C 7. Engström, Elisabeth och Millesten, Ann-Margreth: Tvåspråkighet och invandrarbarn i för- och grundskola. Kommenterad urvalsbibliografi
1977. ISBN 91-85242-23-3

C 8. Airola, Ulla-Maija och Tapaninen, Marja-Anneli: Aktuell finsk samhällsvetenskaplig litteratur. Annoterat urval.1979. ISBN 91-85242-27-6

C 9. Bafford, Michael och Jonsson, Hans: En förteckning över större svenska folkbiblioteks bestånd av utländska tidningar och tidskrifter samt en enkät om deras inköpspolitik.
1979. ISBN 91-85242-31-4

C 10. Gille, Susanne, Rydberg, Margareta och Åkerlund, Gerd: Rasfördomar och invandrarproblem. Kommenterat urval barn- och tonårsböcker om rasdiskriminering och om fördomar mot invandrare. 1981. ISBN 91-85242-47-0

C 11. Trolle, Elisabeth: Invandrartidningar och tidskrifter i Sverige 1982.
1982. ISBN 91-85242-54-3

C 12. Invandrare i Sverige 1975-1978.
Bibliografi utarbetad av Kajsa Ström, Margareta Tengdahl-Marin, Hans-Erik Montelius och Britt-Marie Brunnander under redaktion av Miguel Benito. 1983. ISBN 91-85242-65-9

C 13. Ewerman, Viveca och Larsson, Anders: Utländska periodica.
En förteckning över större folkbiblioteks bestånd av utländska tidningar och tidskrifter. Andra reviderade upplagan. 1982. ISBN 91-85242-60-8

C 14. Halvarsson, Isabelle och Leman Anita: Tvåspråkighet och invandrare.
Kommenterad urvalsbibliografi. 1984. ISBN 91-85242-82-9

C 15. Suhonen, Unto-Einar: Finland i Borås - ett stycke Borås nutidshistoria under fyra decennier1944-1984. 1985. ISBN 91-85242-76-4

C 16. Alenbro Lindström, Anne och Hansen, Lena: Om invandrare och rasmotsättningar. Ett urval barn- och ungdomsböcker 1980-1986.
1988. ISBN 91-85242-80-2

C 17. Juhlin, Charlotte och Riis, Ingeborg: Utländska periodica.
Förteckning över större folkbiblioteks bestånd av tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska. Tredje reviderade upplagan. 1989. ISBN 91-85242-91-8

C 18. Suhonen, Unto-Einar: Invandrare i Borås 1621-1990.
1990. ISBN 91-85242-92-6, (även 91-970974-2-X Fenno-förlag)

C 19. Benito, Miguel: Invandrar- och minoritetstidskrifter.
1992. ISBN 91-85242-93-4

C 20. För vår gemensamma framtid. En rapport från Ungdomsriksdagen 1994.
I redaktionen: Joe Frans, Louise Tornehave och Elin Albinsson. Ansvarig utgivare Joe Frans. 1994. ISBN 91-85242-96-9

C 21. Utländska periodica 1995. En förteckning över större folkbiblioteks bestånd av tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska.
Fjärde, reviderade upplagan. 1995. ISBN 91-85242-98-5

C 22. Björneld, Lena och Lennmark-Poikola, Helene: Litteratur om invandrare och flyktingar i hälso- och sjukvård och i socialvård. Kartläggning av ett urval.
1995. ISBN 91-85242-99-3

C 23. Beik, Amin: Våra gemensamma högtider.
1996. ISBN 91-7906-003-X

C 24. Benito, Miguel och Kaiser, Andreas: Tvåspråkighet. En kommenterad urvalsbibliografi.
1998. ISBN 91-7906-013-7

C 25. Beik, Amin: Våra gemensamma högtider.
2., rev. uppl. 1999. ISBN 91-7906-016-1

C 26. Benito, Miguel: Invandrar- och minoritetstidskrifter : katalog. 2001. ISBN: 91-7906-020-X

Serie D - Barn- och läroböcker.

av intresse för invandrarminoriteternas barn i deras undervisning. 

D 1. Salazar, Mario: La estrella de chile y los caballos azules. Barnbok på spanska.
Illustrerad av författaren. 1980. ISBN 91-85242-40-3

D 2. Salazar, Mario: Chiles stjärna och de blå hästarna.
Samma som ovan men i svensk översättning.
1980. ISBN 91-85242-41-1

D 3. Bozarslan, M. Emîn: Meyro. Ungdomsbok på kurdiska.
1981. ISBN 91-85242-43-8

D 4. Bozarslan, M. Emîn: Mîr zoro. Barnbok på kurdiska.
Illustrerad.1981. ISBN 91-85242-46-2

D 5. Salazar, Mario: Un día un niño preguntó = En dag frågade en pojke. Barnbok
på spanska och svenska. Illustrerad av författaren. 1981. ISBN 91-85242-49-7

D 6. Bozarslan, M. Emîn: Gûre bilûrvan. Barnbok på kurdiska.
Illustrerad.1982. ISBN 91-85242-50-0

D 7. Jakowicz, W adys aw: O tari thaj e zerfi. Lyrisk berättelse på romanés.
Illustrerad av Gunnel Ginsburg. 1981.
ISBN 91-85242-53-5

D 8. Bozarslan, M. Emîn: Kêz Xatûn. Barnbok på kurdiska.
Illustrerad. 1982. ISBN 91-85242-61-6

D 11. Shakely, Ferhad: Çiraya azadî. Barnbok på kurdiska (sorani med latinsk alfabet).
Illustrerad. 1985. ISBN 91-85242-77-2

D 12. Baptista, Vítor: Kalle Malles äventyr = As aventuras do zé Pilé.
Teckningar av Luis Barreto. Barnbok på svenska och portugisiska.
1985. ISBN 91-85242-78-0

D 15. Baksi, Mahmut: Hêlîn. Barnbok på kurdiska.
1984.ISBN 91-85242-86-1

D9-10, 13-14. Ej utgivna.

Lexikon över exil- och invandrarförfattare

1. Järvengren, Eva: Lexikon över latinamerikanska författare i Sverige / Eva Järvengren. - 1992 - [Ny, rev. utg.]. - ISBN: 91-7906-000-5

2. Mäntykangas, Arja: Lexikon över finska författare i Sverige / Arja Mäntykangas. - 1992 - [Ny, rev. utg.]. - ISBN: 91-7906-001-3

3. Soutkari, Anni: Lexikon över estniska författare i Sverige / Anni Soutkari. - 1992 - [Ny, rev. utg.]. - ISBN: 91-7906-002-1

4. Nowakowski, Tadeusz: Lexikon över polska författare i Sverige / Tadeusz Nowakowski. - 1996. - ISBN: 91-7906-007-2


Andra skrifter


Invandrarkonstnärer i Sverige / [red.: Miguel Benito och Friedrich Senger]. - 1980. - ISBN: 91-85242-36-5

Årsbok för invandrarfrågor / utg. av Immigrant-institutet. - 1982-1982. - ISSN: 0280-8773

Diskriminering och rasism. Bibliografi. Borås : Immigrant-institutet, 2009. 36. s.

Romer. Bibliografi. Borås : Immigrant-institutet, 2009. 36. s.

Invandrarrapport : Invandrarnas debatt- och kulturtidskrift/ utgiven av Immigrant-institutet. 1973-2001. ISSN 0345-5505
1997-2001 tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/ir/

Författare i Sverige med utländsk bakgrund. [Elektronisk resurs]. 2002-
Tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/forfattare/
Ca 1600 invandrade skönlitterära och fackförfattare från 104 länder i världen.

Invandringens encyklopedi. [Elektronisk resurs].2001-
Tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/encyklopedi/

BIBLIOGRAFI OM INVANDRARE I SVERIGE 1986-1990
Tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/biblio/1986.htm

BIBLIOGRAFI OM INVANDRARE I SVERIGE 1991-1997
Tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/biblio/1991.htm

INVANDRAR- OCH MINORITETSTIDSKRIFTER
Tillgänglig på Internet: https://immigrant.org/tidskrifter/

Till hemsidan

Senast uppdaterad december 2020 av Miguel Benito