Introduktion


Encyklopedin om invandring, integration och rasism är ett projekt initierat av Miguel Benito under tiden som föreståndare för Immigrant-institutet. Han har fortsatt i egen regi därefter.

Mer än 185 termer förklaras och kompletteras med länkar till andra texter, delvis inom andra avdelningar av webbportalen.