Presentation

Som grundare av Immigrant-institutet arbetade Miguel Benito sedan 1973 med dokumentation om invandrare och flyktingar.

Immigrant-institutet hade uppgiften att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades 1973. Institutet byggde upp ett bibliotek och ett arkiv om migration och rasism, som varit tillgängliga för forskningen och allmänheten under tiden 1973-2011.