Litteratur om tyskar i Sverige

 

Exil in Schweden : politische und kulturelle Emigration nach 1933 / von Helmut Müssener. - München : Hanser, 1974 (Exil i Sverige : politisk och kulturell emigration efter 1933)

Exil in Schweden : Om tysktalande flyktingar i Sverige, Ingår i: Hitlerflüchtlinge im Norden / hrsg. v. Hans Uwe Petersen ; Redaktion: Klaus-J. Lorenzen-Schmidt. - Kiel : Neuer Malik-Vlg, cop. 1991.

Exilland Schweden : deutsche und schwedische Antifaschisten 1933-1945 / Jan Peters. - Berlin : Akad.-Vlg., 1984 (Exilland Sverige: Tyska och svenska antifasister 1933-1945)

Gast oder Bürger? : zur rechtlichen Stellung des deutschen Kaufmanns im mittelalterlichen Schweden Ingår i: Hansische Studien. 10 / hrsg. von Horst Wernicke ; Nils Jörn. - Weimar : Böhlau, 1998. (Gäst eller medborgare? .....)

German second home owners in the Swedish countryside : on the internationalization of the leisure space / Dieter K. Müller. - Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) : Umeå : Dept. of Social and Economic Geography [Kulturgeografiska institutionen], Univ. 1999.

Germania och Moder Svea : kulturella möten och gränser / Kurt Genrup. - Umeå : Kulturgräns norr, 1997

Invandrare i Bergslagen : tyskar, finnar, valloner / Åke Åkesson Ort/Förlag: Lindesberg : Blombergska bokh., 1998

Invandring - särskilt tysk - till Sverige under medeltiden, Ingår i: Invandrarna & lokalsamhället / redaktörer: Lars Nilsson & Sven Lilja. - Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet, 1998.

Kern, Karl, Heimat und Exil : von Böhmen nach Schweden. - Nürnberg : Helmut Preussler vlg., 1980 (Hemland och exil : från Böhmen till Sverige)

Om tyskar i Sverige Ingår i: "Förtyskningen" av Sverige / Kurt Genrup (red). - Umeå : Etnologiska institutionen, Univ, 1994.

Politik und Wissenschaft im schwedischen Exil / Gustav Korlén. - Weinheim : Vlg Chemie, 1984 (Politik och vetenskap i svenska exil)

Svensk, född i Hamburg : tyska invandrare till Uddevalla 1946-1968 / Silvia Dürmeier. - Uddevalla : Bohusläns museum, 1990

Svensk flyktingpolitik 1933-1945 : några synpunkter på de tyska emigranternas socialpsykologiska situation, Ingår i: Nordisk flyktingpolitik i världskrigens epok / redaktörer: Rune Johansson och Hans-Åke Persson. - Lund : Lund Univ. Press, 1989.

Tyskspråkiga, politiska flyktingar i svenska interneringsläger under andra världskriget : en diskrimineringens, disciplineringens och degraderingens historia. Ingår i: Tyskland i Sverige & Sverige i Tyskland / Dieter K. Müller (red.). - Umeå : Etnologiska institutionen, Univ., 1998.