Litteratur om turkar i Sverige

 

Alpay, Sahin. Turkar i Stockholm. - Stockholm : Liber Förlag, 1980.

Aytar, Osman. Integration ocn mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. - Stockholm : Jina Nu, 1999. - 117s. - ISBN 91-88055-00-0.

Berg, Therese. Skär, Tobias & Öqvist, Lena. Integrerad eller inte? : en studie av invandrare från Turkiet i Västerås och Jönköping. - Uppsala, 2002.

Andersson, Christoph. Om Turkar. - Norrköping : Statens Invandrarverk, 1986.

Berg, Magnus.Seldas andra brollöp : berättelser om hur det är : turkiska andragenerationsinvandrare, identitet, etnicitet, modernitet, etnologi. - Göteborg, 1994. - 305s. - ISBN 91-85838-13-6.

Berg, Magnus.Vem bestämmer över vem som är vem?. - Ingår i "Alla vi svenskar". Stockholm : Nordiska museet, 1996. - s.112-126. - ISBN 91-7108-392-8.

Daun, Åke & Biterman, Danuta. Fri, trygg och vilsen : invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet om fördelar och nackdelar med att komma till Sverige. - Stockholm : Socialstyr., 1999. - 79s. - ISBN 91-7201-394-X.

Dogan, Abdullah. massmedia och invandrare. - Stockholm, 1997. - ISBN 91-630-6086-8.

Hotham, David. The Turks. - London : John Murrey, 1972.

Invandrarungdomar fyra år efter grundskolan : studier, arbete, arbetslöshett bland grundskoleavgångna våren 1988. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1994. - 52s. - ISBN 91-618-0725-7.

Koctürk, Tahire. En fråga om heder : turkiska kvinnor hemma och utomlands. - Stockholm : Tiden 1991.

Knutsson, Stig. En miljöpsykologisk ansats på sent i livet invandrades upplevda stressorer i närmiljön : exemplet turkar i Storstockholm. - stockholm : Lärarhögsk., 2002. - 65s.

Kuusela, Kirsti.Integration i invandrartäta bostadsområden?. - Göteborg, 1993. - 105s.

Levnadsförhållanden hos fyra invandrargrupper födda i Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr., 1998. - 115s. - ISBN 91-7201-252-8

Lundberg, I. & Svanberg, I. Kulu utvandrabygd i Turkiet. - Uppsala : Centre for Multiethnic Research, Uppsala University, 1993.

Mengüc, Arslan. Turkiet från befrielse till förtryck. - Stockholm : Arbetarkultur, 1973.

Merdol, Tahire. Turkish Women : Background and Living Conditions. - Norrköping : Statens Invandrarverk, 1982

Olika villkor-olika hälsa : en studie bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr., 2000. - 152s. - ISBN 91-7201-429-6

Pripp, Oscar.Kulturbundna attityder och anpassningar till bostadsmiljön : en boendeundersökning bland turkar och kurder i FIttja. - Stockholm : Statens råd för boendeundersökning, 1990. - 91s. - ISBN 91-540-5141-X.

Sachs, Lisbeth. Heder och skam : om sociala relationer i Medelhavsområdet. - Stockholm : Liber, 1984.

Sachs, Lisbeth. Onda ögat eller bakterier : turkiska invandrarkvinnors möte med svensk sjukvård. - Lund : Liber Förlag, 1983.
Ny utg. Stockholm : Liber utbildning, 1993. - 160s. - ISBN 91-634-0658-6

Similä, M. Kulturell identitet hos unga invandrare : en studie av levnadsförhållanden och etnisk identifikation bland turkar och jugoslaver i Stockholm. - Stockholm : CEIFO, 1987.

Social och ekonomisk förankring bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr., 1999. - 243s. ISBN 91-7201-394-4

Svanberg, Ingvar.Invandrare från Turkiet : etnisk och sociokulturell variation. - Uppsala : Centre for multiethnic research, 1988. - 82s. - ISBN 91-86624-24-5.

Tasiran, Hulya. Den turkiska migrationen : Utvandringen till Västeuropa. - Göteborg : Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 1994.

Yazgan, Ayla Turkiska flickor : andra generationens invandrare. - Norrköping : Statens Invandrarverk, 1983.

Yazgan, Ayla Turkiska pojkar : andra generationens invandrare. - Stockholm : Centrum för invandrarforskning (CEIFO), 1993.

Ålund, Aleksandra.Flickor, turkar och spaggsvenskar : könsrelationernas arenor. - Ingår i "Multikultiungdom". - Lund, 1997. - s.110-123. - ISBN 91-44-00221-1