Litteratur om återvandring

 

Abadan-Unat, Nermin, The Socio-Economic Aspects of Return Migration to Turkey. – Ingår i Migration (Berlin). - 1988(03), s. 29-60

Adamson, Monica, Återvändandet. - Stockholm : Prisma, 1980. 214 s.

Barton, H. Arnold, Återvandring i allmäneuropeiskt perspektiv. Ingår i Göteborgs-emigranten. - 1997(6), s. 211-219

Björkman, Ingrid…, Flyktingpolitikens andra steg : återvandring som utvecklingsstöd. - Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1996. – 128 s.

Black, Richard, & Koser, Khalid (Ed.), The end of the refugee cycle? : refugee repatriation and reconstruction. - New York : Berghahn, 1999. – 275 s.

Borgegård, Lars-Erik, Return migration from Sweden to Finland after the Second World War : a methodological study. - Stockholm : Nordiska museum, 1976. – 27 s.

Boukas, Andreas, In parents' native country : a report about em/immigrant children who "return", live and attend school in Greece. - Stockholm : Stockholm Institute of Education. Dept. of Educational Research, 1987. – 119 s.

Bunar, Nihad, & Green, Magnus, Återvandringens dilemman. – Ingår i Invandrare & minoriteter. - 1997(03), s. 30-31

Börjesson, Sven, Återvandra eller-?. - Södertälje : Studieförb. Vuxenskolan, 1989. – 70 s.

Djupedal, Knot, Some thoughts on the influence of returned migrants in Norway. – Ingår i Göteborgs-emigranten. - 1997(6), s. 204-210

Edin, Per-Anders…, Emigration of immigrants and measures of immigrant assimilation : evidence from Sweden. – Uppsala : Uppsala Universitet, 2000. – 38 s.

 

Enkätundersökning av bosniers frivilliga återvandring från Sverige. - Stockholm : Regeringskansliet, 1999. – 23 s.

Gerner, Ulla, Förtidspensioner bland grekiska kvinnor bosatta i Grekland : en kartläggning och intervjuundersökning. - Stockholm : Försäkringskassan Stockholms län, 1995. – 135 s.

Ghosh, Bimal (Ed.), Return migration: journey of hope or despair?. - Geneva : United Nations : IOM (International Organization for Migration), 2000. – 236 s.

Ghosh, Bimal, The promise and pitfalls of return migration. – Ingår i Tamas, Kristof, & Hansson, Malin (Ed.), International migration, development & integration. - Stockholm : Ministry for Foreign Affairs [Utrikesdep.], Regeringskansliet, cop. 1999. - S. 189-206

Guide för återflyttare till Finland. - Helsingfors : Arbetskraftsbyrån, 1982. – 36 s.

Hamberg, Eva M., Return migration from Sweden to Yugoslavia since the 1960's. - Stockholm : Swedish Commission on Immigration Research (EIFO), 1979. – 22 s.

Hamberg, Eva M., Återvandringens långsiktiga effekter. Ingår i Hamberg, Eva M. & Hammar, Tomas (red.) Invandringen och framtiden. - Stockholm : LiberFörlag, 1981. - s. 71-86

Henricson, Ingvar, & Lindblad, Hans, Tur och retur Amerika : utvandrare som förändrade Sverige. - Stockholm : Fischer, 1995. – 298 s.

Herberts, Kjell, Andberg, Kaj, Man ville ju pröva på" : samtal med emigranter och återflyttare. - Åbo : Svenska litteratursällsk:s i Finland nämnd för samhällsforskning. – 1§979. – 98 s.

Herberts, Kjell, Borta bra men hemma bäst? : en studie av återflyttare i Närpes. – Åbo, 1977. – 81 s.

Klinthäll, Martin, Homeward bound : return migration from Sweden to Germany, Greece, Italy and the United States during the period 1968-1993. - Lund : Univ., Dep. of Economic History, 1999. – 107 s.

Konferens om återvandring till Chile : Stockholm den 20-21 september 1990. - Stockholm : Arbetsmarknadsdep., 1991. – 43 s.

Linebäck, Britta, Vända hem i värdighet : Flyktingförläggning hjälper asylsökande hitta en väg tillbaka. – Ingår i Migranter. - 1995(05), s. 24-28

Luján Leiva, Maria, Latinoamericanos en Suecia : una historia narrada por artistas y escritores. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, Universitet, 1996. – 236 s.

Lundgren, Karolina, De bosniska flyktingarnas val : integrering eller repatriering?. - Växjö : Högskolan i Växjö, 1994. – 47 s.

Mammo, Tirfe, Två sidor av samma mynt : integration och frivillig återvandring : en antologi som belyser vikten av frivillig återvandring för att bekämpa långtidsarbetslöshet i Sverige. - Järfälla : Self-Help Promotion (SHP), 1996. – 32 s.

Ministry for Foreign Affairs, A survey of Bosnian returnees from Sweden. - Stockholm : Ministry for Foreign Affairs [Utrikesdep.], Regeringskansliet, 1999. – 20 s.

Möller, Astrid, I återvändandets sken : intervjuer med hemkomna bolivianska flyktingar. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1986. – 54 s.

Nyman-Kurkiala, Pia, Att flytta bort och hem igen : sociala nätverk i kedjemigration. – Umeå : Umeå universitet, 1999. – 242 s.

Olson, Mark (red.), Finna egna vägar. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1997. – 108 s.

Olson, Mark, Ingen kan åka hem på en dröm : Sociala missionens råd till återvändande flyktingar. – Ingår i Migranter. - 1995(05), s. 18-21

Olsson, Åke (red.), Åka tillbaka och hjälpa till : ett resereportage om bolivianska flyktingars hemkomst. - Stockholm : Federativ, 1999. – 118 s.

Persson, Hans-Åke, Homecoming and the end of the diaspora : the case of Israel and Germany. – Ingår i Runblom, Harald (Ed.), Migrants and the homeland. - Uppsala : Centre for Multiethnic Research [Centrum för multietnisk forskning], Univ., 2000. - (Uppsala multiethnic papers, 0281-448X ; 44). - S. 220-253

Rossi, Carlos, Man blir inte klok på dem : erfarenheter av att leva i exil. - Göteborg : Göteborgs Invandrarförvaltning, 1990. – 57 s.

Samuelsson, Bengt (red.), Se de nya taken! : aktuella erfarenheter av frivillig återvandring : rapport från Invandrarverkets konferens om frivillig återvandring i Norrköping 14-15 januari 1998. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1998. – 27 s.

Samuelsson, Wiwi, Afghanska flyktingar i Pakistan : återvända eller stanna?. – Ingår i Ny i Sverige. - 1994(04), s. 10-16

Scholz, Michael F., Skandinavische Erfahrungen erwünscht? : Nachexil und Remigration : die ehemaligen KPD-Emigranten in Skandinavien und ihr weiteres Schicksal in der SBZ/DDR. - Stuttgart : Steiner, 2000. – 415 s.

Siekkinen, Marja, Invandrare för alltid. – Ingår i Invandrare & minoriteter. - 1999(02), s. 38-40

Sjöqvist, Börje, & Letelier, Leo, Retorno? : två rapporter på spanska om att återvandra till Chile. - Stockholm : Arbetsmarkandsdepartementet, 1990. – 36 s.

Sjöqvist, Börje, & Palmgren, Lars, Att fly från Chile - och att återvandra : två rapporter. - Santiago : IPREHUD [International Projects for Resarch on Human Development, 1990. – 59 s.

Stallaert, Christiane, Second-Generation Spanish Return Migration from Belgium. – Ingår i Migration (Berlin). - 1992(15), s. 39-54

Svensson, Johan, Att återvända hem : kvinnliga återflyttare i Hofors och Sandviken. - Gävle : Statens institut för byggnadsforskning, 1991. – 100 s.

Södergran, Lena, Återvandringsproblematiken och svensk integrationspolitik : senare decenniers intresse- och värderingsförskjutning. - Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1998. – 54 s.

Södergren, Lena, Svensk invandrar- och integrationspolitik : en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. - Umeå : Universitet, 2000. – 66 s.

Tollefsen Altamirano, Aina, Seasons of migrations to the North : a study of biographies and narrative identities in US-Mexican and Swedish-Chilean return movements. - Umeå : Umeå Universitet, 2000. – 235 s.

United Nations, High Commissioner for Refugees, Bosnia and Herzegovina : repatriation information reports. – Geneva : UNHCR, 1996. – 4 vols.

Wendie, Hailu, Problems and Prospects of Repatriation for Ethiopian Refugees. Ingår i Migration World Magazine. - 1989(17:05), s. 18-24

Återvandring till Grekland : några grekiska invandrares inställning till och synpunkter på återvandring. - Uppsala : Universitet, 1884. – 57 s.

Återvandringsfrågor : en genomgång : en rapport / utarbetad av en arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet. - Stockholm : Allmänna förlag, 1988. – 107 s.