Antirasistiska organisationer

Organisationer, aktionsgrupper och nätverk

 • Antirasistiska filmdagar
  ARF är en religiöst och politiskt obunden verksamhet och har funnits sedan 1993. ARF vänder sig främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati.
 • Centrum för rättvisa
  Box 5369, 102 49 Stockholm
  Tel 08-693 03 82 E-post: info@centrumforrattvisa.se
 • Civil Rights defenders
  Tidigare Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter
  Stora Nygatan 26, 111 27 Stockholm
  Tel. 08-545 277 30, Fax 08-411 68 55 E-post: info@civilrightsdefenders.org
 • Emerichfonden
  Box 27, 177 21 Järfälla
  Fax 08-580 160 82 E-post: info@emerichfonden.nu
  Emerichfonden bildades i syfte att ge stipendier och annan form av uppmuntran till elever, lärare och skolpersonal som gör insatser för att skapa ett medmänskligare klimat i skolorna.
 • Expo - Stiftelsen antirasistisk tidskrift
  Box 12163, 102 24 Stockholm
  Tel: 08-400 219 60 E-post: info@expo.se
 • Fem i tolv-rörelsen
  Internationella klubben i Härnösand
  Box 3024, 871 03 Härnösand
  Tel: 0611-55 79 72 E-post: 5i12@vpress.se
 • Hammarkullekarnevalen
  Karnevalskommittén, Bredfjällsgatan 28, 424 35 Angered
  Tel: 031-3309640. Fax: 031-3309646 E-post: info@karneval.se
 • Integrationsforum mot rasism
  Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Föreningsgatan 16, 461 30 Trollhättan
  Tel och fax 0520-834 53 E-post: integrationsforum@telia.com
 • Musiker mot Rasism
 • Ekonomiska fören Skolor mot Rasism Nävekvarnsv 26, 12432 BANDHAGEN
  Tel. 08-556 900 02
 • Svenska Kommittén Mot Antisemitism
  Box 14216, 104 40 Stockholm
  Tel: 08-667 60 90 E-post: skma@swipnet.se