Frivilliga organisationer

De frivilliga organisationerna fyller en viktig funktion i invandrarnas integration. Här upptas några vi känner vars främsta mål är att stödja och informera invandrarna om deras rättigheter och skyldigheter i Sverige.