Yhdistystieto

Yhdistystieto

Föreningskunskap

 

ALKUSANAT

Monet päätökset sekä suuret että pienet tehdään eri ryhmissä tai valittuina ryhminä. Työpaikoilla voi olla niin sanottuja itseohjaavia ryhmiä (ryhmä päättää itse töiden järjestelyistä).

Vapaa-aikana keräännytään kiinnostavien asioiden pariin ja silloin liitytään johonkin yhdistykseen tai perustetaan uusi yhdistys, jollei löydetä sopivaa yhdistystä omalla paikkakunnalla.

Yhdistystietouskurssilla käymme lävitse kuinka yhdistykset voivat toimia ja mitkä säännöt, joko yhteiskunnan tai omat, koskettavat yhdistysten toimintaa.

Jotta yhdistystoiminta tapahtuisi parhaalla mahdollisella tavalla on tapana seurata määrättyä järjestystä toiminnassa, keskusteluissa sekä päätösten teossa. Tätä kutsutaan kokoustekniikaksi.

Kokouksia voi olla monenlaisia, ja kokousten muoto sovelletaan niiden mukaan. Voi olla kokouksia, joissa on satoja osallistujia esimerkiksi kongressi, liittokokous tai vastaavaa. Toisinaan on vain muutama osallistuja, jotka tarvitsevat päästä yhteisymmärrykseen eri asioista.

Kirjailija: Leila Pekkala
Verkkovastaava : Miguel Benito
Helmikuu 2004
Sähköposti: info@immigrant.org