Vård och omsorg

Vård och omsorg

 • Försäkringskassan
  Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Försäkringskassan är utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Försäkringskassans oll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen.
  Webbsida på flera språk:
  Du kan klicka ovan på sidan för arabiska, engelska och finska. Under "fler språk/more langauages" kan du välja ytterligare språk: och då kommer du till en sida där text på 22 språk kan hämtas, bl.a.: somali, davvisámegiella, , tyska, franska, farsi, meänkieli, polska, sorani, thai, turkiska.
 • Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre
  Socialstyrelsen
 • Denna text är översatt till fem romerska språkvarianter, tre samiska språkvarianter och de övriga minoritetsspråken men inte till andra invandrarspråk. På Socialstyrelsens hemsida anges "other languages", vilket är missvisande när dessa "andra språk" endast är minoritetsspråk. Dessutom handlar det om en sida som inte förklarar mycket, och inte leder till länkar på texter på dessa språk. För att hämta texten ovan, eller andra eventuella texter på resp. minoritetsspråk måste man gå via sökfunktionen.
 • Transkulturellt centrum
  Stockholms läns landstings (SLL:s) kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och "papperslösa". Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.
 • SiS - Statens Institutionsstyrelse
  Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. Information på lätt svenska, engelska, arabiska, finska, persiska, serbiska, bosniska, kroatiska, spanska, romani chib och somaliska.