Arbete

Arbetsförmedlingar / Job offices
Informationssidor / Information on Sweden
 • Workinginsweden.se
  If you are thinking about moving to Sweden for work, you've come to the right place. Workinginsweden.se is aimed mainly at non-EU/EEA citizens interested in working in Sweden for at least one year. Above is a step-by-step guide to the Swedish migration process, which has become a lot easier for non-EU/EEA citizens* due to new rules in Sweden. The portal also describes some of the advantages of a work life in Sweden. EU citizens and non-EU/EEA citizens interested in working here for less than one year can also find useful information about working and living in Sweden. Sedan den 15 december 2008 är det tillåtet att söka arbete i Sverige och få arbetstillstånd för medborgare utanför EU/EES. Arbetet måste vara på minst ett år.
 • Paraplyprojektet, för mångfald, mot diskriminering i arbetslivet
  Projektet avslutades 2011. Informationen är av historisk karaktär.
 • Svenska ESF-rådet
  Myndighetens vision är att genom samverkan stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.
 • Socialfonden 2014-2020
  En del av den Europeiska socialfonden.
 • Lärarlegitimation - utländsk examen
  Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att bli behörig lärare.
  Skolverket
 • Mitt Liv
  För ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald
  Adept- och mentorprogram
 • Yrkesdörren
  Yrkesdörren är en del av det nationella initiativet ÖppnaDörren som underlättar för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. Vi vill bidra till att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle.