IMER-forskning

Förkortningen IMER står för Internationell Migration och Etniska Relationer.

Vid högskolor och Universitet i Norden bedrivs forskning och studier kring asyl, migration och integration. Enskilda projekt förekommer på olika institutioner vid de flesta Universitet och Högskolor.

Vissa universitet har etablerat ett eget centrum kring någon eller några av dessa frågor. På dessa sidor presenterar vi några ställen där man helt och hållet eller i stor utsträckning forskar kring olika aspekter av migration.

Eftersom det finns ett utvidgat samarbete inom Norden återger vi också här uppgifter om centra i de övriga nordiska länderna, förutom Sverige. Doktors- och licentiatavhandlingar är ett synligt resultat av forskningen.

Vi återger här länkar till sådana från och med 1992 och fram till 2012, utan att göra anspråk på att vara fullständiga.

Avhandlingar efter årtal Avhandlingar efter forskarens namn