Integration

Integration innebär att alla medborgare (alltså även de med annan nationell, kulturell, etnisk bakgrund än majoriteten i en nation) känner ansvar för, samhörighet med och delaktighet i samhällsgemenskapen. Integration har ersatt tidigare term som jämlikhet, valfrihet och samverkan, som gällde för invandrarpolitiken före regeringens proposition 1997/98:16 "Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik". Integration anses vara en ömsesidig process som omfattar hela samhället och inte en process som innebär att invandrarna ensidigt anpassar sig.