SFI - Svenska för invandrare

Allmänt om sfi / General on sfi

Högre utbildning / University studies

Ordböcker

 • Lexin på nätet - ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan
  Institutet för språk och folkminnen har publicerat en rad ordböcker under benämnigen "Lexin".
  På Lexinsidorna kan du använda lexikon på sexton språk: albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.
 • Övriga länkar till språk
  Länkar till språk i världen, inklusive ordböcker.

Dokument - Documents

Lagar - Laws

Myndigheter - Authorities in Sweden

 • Skolverket
  Ansvarar för utbildningsinspektion, nationell uppföljning och utvärdering.
  The National Agency for Education was formed in 1991, coinciding with a change in responsibility for the school system. State control was replaced by a target-oriented system with significant local responsibilities. The municipalities were given responsibility for school organisation, staffing and resources.

Forskningsinstitutioner - Research Institutions in Sweden