Debatt om rasism och diskriminering

Debattinlägg om rasism och diskriminering i allmänhet

Länkarna fungerar inte för tillfället. Återkom när detta meddelande inte längre finns på denna sida.

 

Det finns många texter på internet till hjälp för att initiera en debatt eller diskussion om diskriminering och dess orsaker, och hur man kan bemöta främlingsfientliga synpunkter.

Det finns många texter på internet till hjälp för att initiera en debatt eller diskussion om diskriminering och dess orsaker, och hur man kan bemöta främlingsfientliga synpunkter. Utbildning mot rasism och för mångfald:

 

Islamofobia

 

  • Islamophobia: issues, challenges and action, pdf-fil A report by the Commission on British Muslims and Islamophobia, Chaired by Dr Richard Stone, Research by Hugh Muir and Laura Smith. Editor: Robin Richardson, Adviser: Imam Dr Abduljalil Sajid
  • Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001 pdf-fil on behalf of the EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, by Christopher Allen Researcher and Jørgen S. Nielsen Professor of Islamic Studies, Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Department of Theology, The University of Birmingham. Vienna, May 2002

Andra debattinlägg


Debattinlägg i utlandet:

Projekt mot rasism

 

  • Bilders makt, Kunskapsbank om rasistiska stereotyper.
  • Toleransprojektet syftar till att påverka unga med en intolerant världsbild, förändra deltagarnas åsikter samt synen på sig själva och andra. Inom Toleransprojektet används en särskild metodik inom skolan kallad Kungälvsmodellen. Bakom projektet står Teskedsorden och Kungälvs Kommun.
  • Utställning 70 år sedan befrielsen Utställningen 70 år sedan befrielsen innehåller unika vittnesmål och är uppbyggd kring teman som antisemitism, Kristallnatten, getton, deportation, läger och befrielsen. Utställningen lyfter överlevandes berättelser från tiden före, under och efter Förintelsen. Forum för levande historia

Andra länkar om diskriminering:

 

  • ATT FÄRGAS AV SVERIGE Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige Av Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa, Adiam Tedros Publicerad av DO

Känner du till något nytt projekt? Tveka inte att ta kontakt med oss. info @ immigrant.org