Migrationsforskningscentra i Sverige


BOTKYRKA

Mångkulturellt centrum >>
147 85 Tumba
Tel. 08-530 625 68
Fax. 08-530 625 50
tel. 08-530 625 77

GÖTEBORG

Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete
International migration and ethnic relations >>
Department of Social Work
Box 720 SE-405 30 Göteborg, Sweden
Telephone: + 46 031-786 1885 Kontaktperson: Maren Bak

LINKÖPING

Flyktingmedicinskt centrum
Institutionen för samhällsmedicin
Hälsohögskolan vid universitetet i Linköping
581 85 Linköping
fax 013-22 18 65
Kontaktperson: Ann-Charlotte Hermansson, psykolog, med.Doktor
tel 013-22 19 36 eller 22 24 50

Linköpings universitet
Institute for Research on Migration, Ethnicity, and Society (Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle)
REMESO >>
Postadress: Linköpings universitet
ISV-REMESO
601 74 Norrköping

Besöksadress: Campus Norrköping
Bomullsspinneriet
Holmentorget 10
Plan 3 och 4
Tel +46 11 36 32 66

MALMÖ

Malmö Högskola
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) >>
Malmö University
205 06 Malmö
Visiting address:
Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 9, Hus C
Prof. Pieter Bevelander, Director
+46 (0)40-665 73 43, pieter.bevelander@mah.se

STOCKHOLM

Lärarhögskolan i Stockholm
Nationellt centrum för svenska som andra språk >>
Föreståndare: Karin Sandwall, karin.sandwall@andrasprak.su.se
tel. 073-270 4318
Besöksadress: Universitetsvägen 10 EF, Frescati, Stockholm Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Stockholms Universitet
Migration >>
Department of Social Anthropology
Stockholms Universitet
Universitetsvägen 10B, 106 91 Stockholm
tel 08-16 20 00
Kontaktperson: professor Erik Olsson
tel: +46 8 16 38 10
E-post: Erik Olsson

Stockholms Universitet
Centrum för tvåspråkighetsforskning >>
Centre for Research on Biblingualism
106 91 Stockholm
tel 08-16 20 00
fax 08-612 94 28
Kontaktperson: professor Kenneth Hyltestam
E-post: Kenneth.Hyltenstam@biling.su.se

Stockholms Universitet
Stockholms universitets Linnécentrum för Integrationsstudier
- SULCIS >>

Institutet för Social Forskning (SOFI)
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10F, 106 91 Stockholm
tel 08-16 20 00
Hemsida: www.su.se/sulcis/

TROLLHÄTTAN

Högskolan Väst
Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration
Högskolan Väst, 461 86 Trollhättan
Besöksadress: Gustava Melins gata 2, Trollhättan, Sweden
Tel +46 520-22 30 00
Kontaktperson: docent Fredrik Sunnemark,
e-post E-post: fredrik.sunnemark@hv.se Telefon:0520-22 38 79

VÄXJÖ

Linnéuniversitetet
Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies >>

351 95 Växjö
tel 0772-28 80 00
Kontaktperson: Mats Hammarstedt
E-post: mats.hammarstedt@lnu.se Telefon: 0470-70 88 48