Den svenska portalen om migration


 

Aktuellt

Aktiviteter, seminarier, konferenser, och debatt kring migration och integration, både i Sverige och utomlands.

Asyl, migration, integration, rasism

Webbportalen Asyl, migration, integration och rasism, är en framstående kunskapskälla för alla som söker uppgifter om dessa teman.

Encyklopedi om migration

Här kan du, som i andra encyklopedier, söka efter olika termer, folkgrupper, teman, och få dem förklarade, med eventuella länkar för vidare läsning.

Föreningskunskap

En kurs avsedd i första hand för medlemmar i etniska föreningar, men nyttig även för svenska föreningar.
Författare: Leila Pekkala.

Invandrade författare

Ett unikt lexikon över invandrade författare med över 1.300 författare från 104 länder, som skriver på ett 50-tal språk, varav en tredjedel på svenska.

Invandrarrapport

Tidskriften Invandrarrapport har varit ledande i sitt område och påverkat opinionsbildare och beslutsfattare under mer än 29 år, från 1973 till 2001.

Invandrarriksdagen

Den 2-3 december 1972 anordnades, på initiativ av Arbetsgruppen för bildandet av Immigrant-institutet, den första Invandrarriksdagen.

Organisationer

Organisationslivet är en väsentlig del i migrationssverige, både de etniska organisationerna och de frivilliga organisationer som arbetar för invandrare och flyktingar.

Portalen underhålls av Miguel Benito, chef för Immigrant-institutet under 1980-2012.
På en nyöppnad webb Immigrant-institutet.org kan man få vissa glimtar om vad som varit under dessa år och även senare fram till idag.
E-mail: miguel.benito@taranco.eu