Föreningskunskap

INLEDNING

Många beslut både i stort och smått fattas av olika grupper och i valda församlingar. En stor del av arbetet på olika arbetsplatser läggs på självstyrande grupper (gruppen själv planerar sitt arbete).

Under fritiden samlas många kring olika intressen och då går man ofta med i en förening eller några stycken bildar en ny om det inte finns någon lämplig förening på den egna orten.

I föreningskunskap går vi igenom hur föreningar kan arbeta och vilka regler, egna och samhällets, som omfattar föreningsverksamhet.

För att föreningsverksamheten ska fungera så bra som möjligt och för att diskussionerna ska ske så att alla får tillfälle att yttra sig, brukar man följa en viss ordning för verksamheten och hur och när man talar och fattar beslut. Detta kallas för mötesteknik.

Det finns många olika slags möten och mötesformerna anpassas efter det. Det kan vara med väldigt många deltagare t ex på en kongress, stämma eller liknande. Ibland finns endast några få deltagare som behöver komma överens om olika saker.

Med hjälp av denna kurs försöker vi introducera dig i både föreningskunskap och mötesteknik. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av vår kurs i ditt arbete eller under din fritid.

PRAKTISKA ANVISNINGAR

Det går att läsa kursen enskilt, men bäst resultat blir det om flera deltagare arbetar tillsammans. Bestäm gärna tider då ni träffas för att diskutera frågorna - t ex i studiecirkelform.

Kursupplägg och arbetssätt

Först finns det en kort förklarande text där vi berättar kort om ämnet. Därefter kommer vissa uppgifter att "ta reda på". Därefter föreslår vi några diskussionspunkter. Tanken är att ni skriver ner era funderingar, eventuella kommentarer och gärna frågor och skickar in dem som E-post.

Kostnad

Internetversionen av kursen är gratis. Det är tillåtet att använda materialet fritt för eget bruk.

Författare till kursen var Leila Pekkala, tidigare rektor för Fristads folkhögskola, och kommunfullmäktigeledamot för Socialdemokraterna i Borås. Kursen publicerades online 2002. Pekkala var också viceordförande för Immigrant-institutet under många år fram till 2012, då institutet fick lämna sina lokaler i Borås.

För ändringar och aktualiseringar ansvarar Miguel Benito.

Frågor

Du kan ta kontakt med Miguel Benito i frågor om innehållet.