Ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer

Assyriska Ungdomsförbundet
Box 6067 
151 06 SÖDERTÄLJE 
Tel: 08-550 180 17, Fax: 08-550 180 33
Tel ordf. Robil Haidari 08-550 670 14
E-post: kansliet@auf.nu

Azerbajdzjan-turkiska Ungdomsförbundet
c/o Nergiz Ne
Sandeslättskroken 60
424 36 ANGERED
Tel: 031-3310918
Org.nr: 802428-1944

Bosnien-Herzegovinas muslimska ungdomsförbund
Box 49 079
100 28 Stockholm
Fax: 08 653 68 21
Tel: 08 639 83 19
E-mail: bemuf@bemuf.org
Besöksadress: Skolgången 2, Sundbyberg

Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet i Sverige
Box 2048
422 02 Hisings Backa
Besöksadress: Rimmaregatan 3 D , Hisings Backa
Tel: 073-9492741
E-post: info@bhuf.org
Org.nr: 802405-2055

Grekiska Ungdomsförbundet
Landsvägen 52
172 63 SUNDBYBERG,
Tel 08 - 627 00 27
fax 08-627 00 26
E-post: gruf@telia.com

Iranska Kurdistans ungdomsförbund i Sverige (IKUS)
Nytorgsgatan 36, LGH 1202
694 33 HALLSBERG.
Tel: 0737412824
Org.nr: 8024874284 E-post: lawan@live.se

Kurdiska ungdomsförbundet i Sverige
Box 5037 
131 05 Nacka 
Tel 08-644 28 15 Fax 08-650 21 20

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige
Bellmansgatan 15
118 47 STOCKHOLM
Tel: 08 - 462 05 91
Fax: 08 - 462 05 92
E.post: soo@soo.cjb.net
Hemsida: www.soo.cjb.net

Serbiska Ungdomsförbundet
Scheelegatan 32/II
212 28 MALMÖ
Tel 040 - 94 94 32
Fax 040-94 04 12

Somali ungdom idag
Grusåsgränd 29, 121 30 ENSKEDEDALEN
Tel. 073-7608380 E-post: info@somaliyouthtoday.se
Org.nr: 802496-7724

Sverigefinska Ungdomsförbundet
Bellmansgatan 15, nb
118 47 STOCKHOLM
Tel 08 - 615 83 40
fax 08-615 83 65
e-post:rsn@stockholm.mail.telia.com

Sveriges Unga Muslimer
Sundbybergsvägen 1C 171 73 Solna Tel: 08-653 98 62 (from abroad +46 865 398 62) E-post: info@ungamuslimer.se
Organisationsnummer: 802015-7403

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF
Klockarvägen 104, 151 61 SÖDERTÄLJE
08 - 550 328 10
Org nr: 815600-0526
Plusgiro: 89 09 87-1
E-post: kansli@sauf.nu

Turkiska Ungdomsförbundet (TUF)  
Wargentinsgatan 5C, 1 tr  
112 39 Stockholm  
Tel: 08 - 652 23 05 Fax:08-652 24 41
E-post: info@tuf.nu