Kvinnoorganisationer

Rådgivning - kvinnor, handikappade

 • Terrafem, nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld Telefonjour 020-521010, på ett 20-tal språk
 • Systerjouren Somaya, kvinnojour och tjejour - särskilt för kvinnor med utländsk bakgrund. Vi talar över 30 språk. Öppet alla dagar 9-16 Tel 020-818283
 • Kvinnors Nätverk Box 2242, 103 11 Stockholm Phone & Fax: 08-411 78 55, 08-646 10 70 Om du är utsatt för våld eller ofredande, om du nyss kommit till Sverige och inte vet tillräckligt om de svenska hjälp- och stödorganistionerna
 • Tjejjouren E-post: info@tjejjouren.se Vårt primära syfte är att genom telefon, mail och chat stödja tjejer och unga kvinnor, som är eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt för tjejer som behöver någon att prata med.
  Etniska kvinnoorganisationer

  Albanska kvinnoförbundet
  Vemmenhögsgatan 20
  291 37 KRISTIANSTAD
  E-post: zojamorina@hotmail.com
  Org. nr: 802416-8034

  Assyriska Kvinnoförbundet 
  Box 6019 
  151 06 SÖDERTÄLJE 
  Tel 08-550 166 83
  Fax 08-550 115 93 
  Tel ordf. Elisabeth Nison 011-14 49 55
  E-post: kansliet@hujada.com

  Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
  Box 353
  541 28 Skövde
  Tfn: 0500-48 14 86, Fax: 0500-41 42 01
  Mobil: 0707-69 77 61
  Org. nr: 866601-5824
  E-post: info@bihsavezzena.com
  Hemsida: http://www.bihsavezzena.com/
  Adresser till medlemsföreningar

  Bosniskherzegovinska-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige
  Skaraborgsvägen 21
  506 30 BORÅS
  Tel 073 077 40 90 E-post: info@bssz.se
  Hemsida: http://www.bssz.se
  Org. nr: 802408-4330
  Adresser till medlemsföreningar

  Djibouti Kvinnor Riksförbund
  Sibeliusgången 24 164 77 KISTA
  Tel 0737233310 Org.nr: 802401-9062
  E-post: djiboutiriksforbund@gmail.com

  Internationella kvinnoförbundet 
  c/o Elsy Hedlund, Aspö Skarpan17, 645 93 STRÄNGNÄS
  Tel 0152-18404
  Org. nr: 875001-9013
  E-post: internationellakvinnoforbundet@yahoo.se
  Adresser till medlemsföreningar

  Iranska Kurdistans demokratiska Kvinnoförbund i Sverige
  C/O Mozhdeh Heydari Bjarnason, Åbäcksgatan 4C
  431 67 Mölndal
  Tel 070-7652616
  E-post: mozhdeh.bjarnason@gmail.com

  Kommittén för försvaret av iranska
  kvinnors rättigheter

  Box 10035
  400 70 GÖTEBORG
  Tel 070-774 40 20 Fax 031-55 49 13
  E-post: pice@swipnet.se

  Kurdistans demokratiska kvinnoförening
  C/O Sakina Hossini
  Stallgatan 1B Tr 7
  194 32 UPPLANS VÄSBY E-post: sakina_jian@hotmail.com

  Kvinnoförbundet
  Vemmenhögsgatan 20
  291 37 Kristianstad
  Tel 044-42210
  E-post: kvinnofrb@hotmail.com

  Kvinnor Soma Sverige
  Fredsgatan 13 149 30 NYNÄSHAMN
  Tel 073-5779870 Org.nr: 802497-0157 E-post: somaksverige@gmail.com

  Polsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige 
  Box 5025 
  102 41 STOCKHOLM 

  Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, RIFFI 
  Norrtullsgatan 45 
  113 45 STOCKHOLM 
  Tel 08-30 21 89 Fax 08-33 53 23 
  Org. nr: 802009-5280
  E-post: info@riffi.nu
  Hemsida: http://www.riffi.nu
  Adresser till medlemsföreningar

  Riksorganisationen Internationella Romska och Resande Kvinnors Center
  Lokalföreningar i Luleå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Märsta, Stockholm, Södertälje, Örebro, Västerås och Malmö.

  Turkiska Kvinnoförbundet
  Järnvägsgatan 86
  172 75 Sundbyberg
  Tel 08-7280034
  E-post: turkiskakvinnoforbundet@hotmail.com