Kurs i föreningskunskap

Du är föreningens kassör

För in följande transaktionerna i kassaboken

Lokalhyran för junimånad 1 230 kr betald den 15 maj 2001. Kassören betalade det ur kassan och fick betala 20 kr i avgift till posten.

Föreningen anordnade en vårutflykt den 20 maj. 15 deltagare kom.

Kostnaderna var:

  1. brev till medlemmarna 25 st. á 5 kr
  2. fika inköp av varor för 234 kr
  3. besök på en utställning á pris 30 kr
  4. man åkte med egna bilar och deltagarna delade bensinkostnaden.

Deltagaravgiften var 25 kr. Föreningen anordnade ett lotteri för att täcka kostnaderna. Det var 200 st. lotter á 5 kr

  1. inköp av en lottring 10 kr
  2. vinster för värdet av 500 kr

För in uppgifterna i medföljande blad

Till start


Senast ändrat augusti 2005