Kurs i föreningskunskap

Exempel på bokföring

Exempel på hur en liten förening kan föra sina räkenskaper
Verksamhetsår 2000 01 01 - 12 31
Ver.           Hyra Telefon Möten Porto Gåvor Bidrag Lotterier Medl.avg Kassa
nr. Namn Datum In Ut   In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut
1 Från år 1999 01-jan 1300                                       1300
2 Hyra januari 05-jan   1000   1000                                  
3 Kallelse årsmöte 15-jan   200               200                      
4 Årsmöte fika 30-jan   250           250                          
5 Lotteri,köp.priser 30-jan   520                           520          
6 Hyra februari 30-jan   1000   1000                                  
7 Inkomst fika 04-feb 300               300                        
8 Lotteri förs. 04-feb 1000                               1000        
9 fadderbarn ins. 04-feb 180                           180            
10 Medl.avg.in 04-feb 1800                                   1800    
11 Medl.avg.in 10-feb 600                                   600    
12 Medl.avg.in 15-feb 400                                   400    
13 Hyra mars 20-feb   1000   1000                                  
14 Medl.avg. centr 25-feb   500                               500      
15 Medl.avg in 28-feb 700                                   700    
16 Kallelse möte 01-mar   200               200                      
17 fika 15-mar   87           87                          
18 fika in 15-mar 120               120                        
19 lotteri 15-mar 200 110                           110 200        
20 fadderbarn utb. 12-mar   300                       300              
21 Öppet hus ann. 17-mar   800           800                          
22 Öppethus fika 25-mar 300 85           85 300             1000 2000        
23 Lotteri 25-mar 2000 1000                                      
24 Medl.avg 25-mar 500                                   500    
25 Öppet hus musik 25-mar   650           650                          
26 Tel. 1:a kvart 25-mar   430       430                              
27 Hyra april 25-mar   1000   1000                                  
      9400 9132   4000   430   1872 720 400       300 180 1630 3200 500 4000 0 1300
                                               
  Obs! Du måste alltid ha en verifikation, kvitto som styrker uppgiften i bokföringen. Den verifikationen ska ha samma nummer som uppgiften har i bokföringen.

Uppdaterad 2003-04-03
Av Miguel Benito