Papperslösa

Ordet "papperslös" används för att beteckna människor som befinner sig utanför sitt eget land utan tillstånd. Ordet papperslös kommer från franskans "sans papiers". De associeras till begrepp som "illegal invandring", vilket bör i stället ändras till "irreguljär invandring eller migration".
Termen "illegal" är belastad med andra associationer, som inte behöver stämma. Något som inte är reglerad behöver inte alltid vara illegalt. Och framför allt, människorna är aldrig "illegala". De papperslösa har vissa rättigheter, som samhället bör beakta.
FN har i sin deklaration om invandrarna och deras barns rättigheter inkluderat de papperslösa. De hänvisas till i olika paragrafer under termerna "non-documented or in an irregular situation".

Rapporter

 • Vård till papperslösa. Slutrapport av uppdraget att följa upp lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Statskontoret 2016:11. De flesta papperslösa som söker vård får vård Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa erbjudas subventionerad vård. De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till.
  Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården. Det är en betydande ökning jämfört med 2014. Detta visar Statskontorets uppföljning av lagen om vård till papperslösa. Den största risken för att papperslösa inte får den vård de har rätt till är bristande kunskaper om lagen bland vårdpersonalen.
 • Vård till papperslösa. En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Statskontoret 2015:10. Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa som vistas i Sverige erbjudas subventionerad vård. Statskontoret har i denna delrapport analyserat hur landstingen har implementerat och tillämpat det nya regelverket.
  Statskontoret bedömer att de flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor. Storstadsregionerna svarar för 85 procent av den vården. Det finns dock hinder i tillämpningen av lagen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Statskontoret lämnar därför ett antal förslag på hur berörda aktörer kan förbättra sitt arbete.
 • Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa, har rätt till utbildning. Det här materialet handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur du kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. Skolverket, 2015. 82 s. ISBN 9789175591902

  Organisationer
 • Ingen människa är illegal
 • Rätt till vård-initiativet