Presentation

Som grundare av Immigrant-institutet arbetade Miguel Benito sedan 1973 med dokumentation om invandrare och flyktingar.

Immigrant-institutet hade uppgiften att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades 1973. Institutet byggde upp ett bibliotek och ett arkiv om migration och rasism, som varit tillgängliga för forskningen och allmänheten under tiden 1973-2011.

Biblioteket, med 11.205 titlar, varav mer än 3.000 var unika i Sverige, omfattade flera delsamlingar, litteratur om migration, samling av invandrade författare, en tidskriftsavdelning och en sektion med tidningsklipp från större dagstidningar 1974-2011. Biblioteket avvecklades av den nuvarande styrelsen 2020, packades i lådor och är för tillfället inte tillgängligt för allmänheten.

Arkivet innehåller brev, protokoll, foton, notiser och tidningsklipp om invandrade kulturarbetare, föreningar m.m. Arkivet deponerades 2012 genom Miguel Benitos medverkan hos Riksarkivet i Arninge, Stockholm.

Redan 1996 som en av de första ideella organisationerna började man att lägga ut information via internet. Under de år som gått har mycket hänt. Samtidigt har internet utvecklats.

Miguel Benito fortsätter med uppgiften att erbjuda information om teman som berör alla. Alla synpunkter är välkomna. Skriv till info@immigrant.org