Flyktingar som Sverige tagit emot

Goda exempel på flyktingar som Sverige tagit emot och som verkat eller verkar här

Listan kan göras mycket lång. Här bara sådana namn som Immigrant-institutet velat särskilt uppmärksamma. På andra av institutets webbsidor går att hitta många fler.

Avlidna Aktiva
  • Dorotea Bromberg, förläggare
  • Laila Freivalds, fd justitieminister
  • Ania Monahof, författare
  • Jasenko Selimovic, teaterregissör
  • Maciej Zaremba, journalist

Du kan hjälpa oss att komplettera listan genom att skriva till oss