Debatt och kampanjer

Debatt om asyl och flyktingar

Internationellt:

  • Kan ordet flykting (Refugee) betyda annat?
    There’s been much controversy in the USA over what to call people forced out of New Orleans, Mississippi and neighbouring areas as a result of the recent disaster.

Kampanjer, hemsidor, projekt

  • Ain't I a Woman Kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd.
  • Folkkampanjen för asylrätt
  • Kvinnors asylrätt och manligt nätverk Asylrättscentrum drivs av Amnesty international. LO, Caritas, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd.
  • Tema Asyl I den nationella temagruppen NTG-asyl ingick representanter från berörda myndigheter, Europeiska flyktingfonden samt från utvecklingspartnerskapen och projekten inom Tema asyl. Projektet avslutades i februari 2008. Uppdatering av sidan har fortsatt i begränsad omfattning fram till 2011.
  • Rätt till vård-initiativet Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet.