Lucia Wehrl

"Låt hela världen blomma"

Dessa ord har konstnären Lucia Wehrl gjort till ledmotiv för sin konst. I vår "fria" värld, där våld och brutalitet dominerar vill Lucia Wehrl rikta våra blickar mot all den skönhet vår värld ändå rymmer.

Lucia Wehrl är född 1927 i Wien, Österrike. Hon avlade examen vid Graphische Lehr- undVersuchsanstalt, Abteilung für manuelle Graphik i Wien och var elev till den österrikiske målaren professor Fritz Zerritsch.

År 1945 under andra världskrigets sista dagar sårades Lucia Wehrl svårt genom ett granatsplitter som träffade hennes lungor och mjälte. Ett halvt år senare insjuknade hon i polio och blev förlamad. Efter år av hård träning kunde hon lämna rullstolen och börja att lära sig gå igen.

Upplevelserna under sjukdomen och andra världskriget gjorde att Lucia Wehrl bredvid konsten också ville ägna sig åt ett socialt arbete. Hon genomdrev att hon trots svår hälta blev intagen på sjuksköterskeskolan i Wien, Lainz, där hon tog sjuksjöterskeexamen. Sedan dess delade hon sitt yrkesliv mellan sjukvården och konsten.

År 1954 flyttade Lucia Wehrl till Sverige, där hon efter universitetsstudier (sjukvårdsadministration och sociologi för fil mag) var verksam som klinikföreståndare och sjukvårdsadministratör. Hon arbetade samtidigt som friskapande konstnär.

Under många år noterade Lucia Wehrl till sin sorg ett tilltagande tendens till stress, förflackning och naturförstöring. Krig och allmän nedsmutsning förstör värdefull natur. Dessa förhållanden drabbar framför allt barn, äldre människor och sjuka, ofta handikappade eller rullstolsburna, utan möjlighet att uppleva naturen med alla dess nyanser. För dessa betyder en steril och torftig miljö ett psykiskt lidande, som nog svårligen kan förstås av människor som inte själva upplevt det självt.

Som reaktion mot dessa förhållanden återvände Lucia Wehrl från en period av abstrakt konstnärsskapande till den föreställande och intima konsten. Hon vill med denna hjälpa sina medmänniskor att upptäcka skönheten i de små tingen.

För Lucia Wehrl är akvarellen det viktigaste uttrycksmedlet och hennes färgkompositioner är mjuka och varma. Hon målar också abstrakt och föredrar även där varma färgkompositioner.

I sina skulpturer föredrar Lucia Wehrl barn som motiv men har också ofta smått surrealistiska motiv. I sina collage kritiserar hon ofta - på ett roligt sätt - samhällsföreteelser som hon inte gillar.

Vi behöver naturen. Den skiftar ständigt liksom livet, säger Lucia Wehrl. Målet för en konstnär måste vara att hjälpa människor till en starkare bildupplevelse.

Marie Herrington

Fil mag- konstkritiker

 

Separatutställningar:

1970 Tyresö kommunbibliotek

1971 Stadsbiblioteket, Botkyrka

1972 ABF, Solna

1973 Gallerie "Ivar Olrud", Hamar, Norge

1986 Museum Donaustadt, Wien, Österrike

1991 Gallerie Micro, Stockholm

1992 Gallerie Micro, Stockholm

1993 Salems kommunbibliotek, Rönninge

1994 Museum Donaustadt, Wien, Österrike

1994 Museum Bolsena, Italien

1994 Gallerie Micro, Stockholm

1995 Salems kommunbibliotek, Rönninge

1996 UNICEF, Stockholm

2000 Salems kommunbibliotek, Rönninge

Övrigt:

1971 Medverkande i programmet för "RIA", Italien

"Konst och kultur i Sverige"

1981 1:a pris i "Painting competition, Adeje, Teneriffa

1969-2000 Separatutställning hos konstnäreningar inom olika företag och förvaltningar

1995-1997 UNICEF - Vykort för hela världen

1997 Stipendiat på 2:a internationella konstlägret och symposium i Aiud, Rumänien

1998 Stipendiat på 2:a internationella konstlägret och symposium i Aiud, Rumänien

Representerad inom/på:

Byggnader hos Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun, Museum Donaustadt, Wien, Österrike, Museum Bolsena, Italien, Ängskyrkan, Botkyrka kommun, Kultur-centrum Aiud, Rumänien

Samlingsutställningar:

1970 "Konstnärer i Botkyrka ställer ut", Kulturutskottet i Botkyrka

1971 "Vårsalong i Botkyrka-Salem"

1973 Konstnärsnämndens lokaler, Stockholm

1978 Konstnärsnämndens lokaler, Stockholm

1979 Konstnärsnämndens lokaler, Stockholm

1985 "Brennpunkt-Kunst der Frauen", Kulturverein Donaustadt, Donaustadt, Wien, Österrike

Ausstellung der bildenden Künstler des KVD, Zentrum XXII, Wien, Österrike

1991 Tumba Kyrka, Tumba

1992 Botkyrka kommunalhus, Tumba

Gallerie Rosenhill, Grödinge

1993 Botkyrka kommunalhus, Tumba

1994 "Kreativa kilometern", Stockholm Water Festival

1995 "Kreativa kilometern", Stockholm Water Festival

1995 Konstmässa, Sundsvall

1996 "Kreativa kilometern", Stockholm Water Festival

1998 Galeria Lufcik DAP, Warszawa, Polen

 

Adress Sverige:
Em. Birkesväg 2, 1513
S-144 30 Rönninge, Sverige
Tel. 08-532 549 64

 

Adress Österrike:
Hovensweg 46
A-1222 Wien, Österrike
Tel. 1-239 49 63


Till start

Till html av Miguel Benito september 2000.