Invandrarrapport, invandrarnas debatt- och kulturtidskrift, gavs ut av Immigrant-institutet.
Invandrarrapports tryckta upplaga började utkomma 1973 och upphörde med nr 4, 2001.
Invandrarrapport har också utkommit elektroniskt under 1997-2001 till valda delar, som kan läsas här.

Från och med 2005 ersattes Invandrarrapport av en mängd block på internet som på ett eller annat sätt följde upp samhällsdebatten och forskningen kring invandring, flyktingskap, diskriminering och rasism.
Från och med 2021 publiceras alla årgångar från 1973 till 2001 i digital form i domänen immigrant.org, som administreras av Miguel Benito. De utgör ett stycke invandrarhistoria, som är värd att bevara ytterligare en tid.

Invandrarrapport granskade kritiskt samhällets insatser för invandrare och flyktingar, belyste invandrarnas kulturella verksamhet samt dokumenterade invandrardebatten här hemma och internationellt, bl.a. genom presentation av nyutkommen litteratur.

Invandrarrapport är invandrarnas språkrör i det svenska samhället.

Invandrarrapport är den äldsta fristående tidskriften om migration och etniska relationer i Sverige.

Invandrarrapport missgynnades av Statens Kulturråd, vilket tvingade Immigrant-institutet att lägga ner den. Här kan du själv se skillnaden i stöd mellan två likvärdiga tidskrifter.

För att fira tjugofemåsjubileet 1998 återtogs den uppskattade serien Så mötte jag Sverige.

I alla nummer presenterades en del av den nyutkomna litteraturen. Här kan du läsa samtliga presentationer från och med 1995


Till HTML av Miguel Benito. Senast ändrat maj 2021.