Invandrarrapport gavs ut av Immigrant-institutet.
Invandrarrapports tryckta upplaga började utkomma 1973 och upphörde med nr 4, 2001.
Invandrarrapport har också utkommit elektroniskt under 1997-2001 till valda delar, som kan läsas här.
Från och med 2005 ersätts Invandrarrapport av en mängd block som på ett eller annat sätt följer upp samhällsdebatten och forskningen kring invandring, flyktingskap, diskriminering och rasism.
Under 2021 börjar publiceras alla årgångar från 1973 till 2001 i digital form. De utgör ett stycke invandrarhistoria.

Invandrarrapport granskar kritiskt samhällets insatser för invandrare och flyktingar, belyser invandrarnas kulturella verksamhet samt dokumenterar invandrardebatten här hemma och internationellt, bl.a. genom presentation av nyutkommen litteratur.

Invandrarrapport är invandrarnas språkrör i det svenska samhället.

Invandrarrapport är den äldsta fristående tidskriften om migration och etniska relationer i Sverige.

Invandrarrapport missgynnades av Statens Kulturråd, vilket tvingade Immigrant-institutet att lägga ner den. Här kan du själv se skillnaden i stöd mellan två likvärdiga tidskrifter.

För att fira tjugofemåsjubileet 1998 återtogs den uppskattade serien Så mötte jag Sverige.

I alla nummer presenteras en del av den nyutkomna litteraturen. Här kan du läsa samtliga presentationer från och med 1995


Till HTML av Miguel Benito. Senast ändrat maj 2021.