Hur beslutar Statens kulturråd över
kulturpolitiken i Sverige?

TIDSKRIFTSSTÖD från Statens kulturråd 1989-1999 till tidskrifterna

INVANDRARRAPPORT och INVANDRARE & MINORITETER

ÅrInvandrarrapport   Invandrare & minoriteter
1989/9090 000230 000
1990/9140 000230 000
1991/92avslag230 000
1992/9325 000250 000
1993/9425 000275 000
1994/9525 000325 000
1995/96 (18 mån)avslag500 000
199720 000385 000
199820 000565 000
199920 000775 000
sammanlagt265 0003 765 000

Enligt Svensk författningssamling SFS 1993:567 ska stödet ges:
§ 1 För att främja en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter...

Tidskriften Invandrarrapport är den äldsta oberoende tidskriften om migration, kulturmöte och flyktingfrågor. Den började utkomma 1973. Den utkommer också i en nätversion:

http://www.immi.se/ir/.

Det krävs 38 års bidrag för att Invandrarrapport ska kunna få lika mycket stöd som Inv&Min får på ett enda år.

Om du tycker att detta är rättvist behöver du inte göra någonting.

Tycker du att något är fel kan du ringa eller skriva till:

(äldre uppgift när ledaren skrevs: Generaldirektör Göran Lannegren,
tel. 08-679 31 21, E-post: lannegren@kur.se)

Aktuell uppgift:
Generaldirektör Kristina Rennerstedt,Tfn 08-519 264 21
E-post: kristina.rennerstedt@kur.se

Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm.

Telefon: 08-679 72 60, Telefax: 08-611 13 49.

Kommentarer välkomnas till redaktionen av Invandrarrapport.

Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås. E-post: ir@immi.se.

Miguel Benito

Tillbaka till Invandrarapport