Tillbaka

ÅRGÅNG 28,

nr 4, 2000

Innehåll
Miguel Benito:
Anhöriga till invandrare i Sverige
Czeslaw Slanias tusende frimärke
Maria Bergman: Diskriminering, språk och etnicitet
Ny lag om dubbelt medborgarskap
Lech Rzewuski: Ilmar Laaban är död
Eugén Omar: Somaliern i Oskarshamn, De fattiga, De fattigas religion (dikter)
Jean-Claude Hussais: En man vid ett fönster
Motion till riksdagen 2000/01:Kr300 om stöd till Immigrant-institutet
Ola Isacsson: Litteraturens Magiska Lampa
Nya doktorsavhandlingar m.m.
Publikationer
Omslagsbild: Paavo Kauhanen: Applikation i siden
Omslagets sista sida:
Eleonora Luthander: Inrest 940716, Guldfeber (dikter).

nr 2/3, 2000

Innehåll
Miguel Benito:
Gräv där du står - avskaffa diskrimineringen på hemmaplan
Medlemsnytt
Eralt Art: Borås estniska förening och estländare i Borås
Aldro Iskra: Mångfald av möjligheter eller ett enda stort kaos?
Dubbelt medborgarskap
Alexis Gainza Solenzal: På otacksamhetens tröskel
Jean-Claude Hussais: Ett svenskt kulturarv om kurder
Jimmy Vulovic: Att sakna ord - likhet inför lagen inte självklar för en invandrare
Insänt: Kristina Zaharova: Ring aldrig polisen
Nya doktorsavhandlingar
Publikationer
Symposium om romani som undervisningsspråk
Omslagsbild: Theo Pauckstadt: Broken Circle(relief)
Omslagets sista sida: Gabriel Laub: Utlänning (dikt).

nr 1, 2000


Innehåll:
Miguel Benito:
Dags för en ny politik med "reglerad invandring"
Immigrant-institutets verksamhetsberättelse för 1999
Immigrant-institutets ekonomiska redovisning 1999
Immigrant-institutets priser 2000
Wuokko Knocke
Alex Milits
Göran Rosenberg

Insänt: Min farfars far
Presentation: Un español frente al holocausto: Angel Sanz Briz
Presentation: Magda Eggens - en överlevande med uppgift i livet
Namdar Nasser: Dikter
Bidrag från Integrationsverket till integrationsprojekt 1999
Publikationer
Omslagsbild: Mischa Rosic (oljemålning)
Omslagets sista sida: Namdar Nasser (dikt).

Tillbaka


Senast uppdaterad i jan. 2003
E-post: ir@immi.se
URL: http://www.immi.se/ir/