Tillbaka

ÅRGÅNG 27,
nr 4, 1999


Innehåll:
Miguel Benito:
Minskat anslag till Immigrant-institutet
Gåvor till Immigrant-institutet
Krysztof Lacsak: Integrationens fiender
Det var så det började: Riksdagens första motion om invandrare av P.Em.Lithander
B. Christophe: Varför blir bara mörkhyade stoppade vid gränsen?
Hans Rosenqvist: Svar på Invandrarrapports förfrågan om lagar och praxis i samband med resor till Sverige och gränsövergången
Sven Hakon Stark: Så såg vi på samerna 1770
Finland: Endast en liten del av våldet har begåtts av utlänningar
Jean-Claude Hussais: Stockholms ljuslila nätter
Jamil Ahsan: Ta din egen gråt (dikt)
Birgitta Milits: Kalevipoeg
Hamdi Özyurt:Jag sökte min dröm
Alexis Gainza Solenzal: Frikännandets timme (Så mötte jag Sverige)
Recensioner
Publikationer
Omslagsbild: Jörgen Salmose: Mo och myr (oljemålning) Omslagets sista sida: Karl H. Bolay: Ips acuminatus (barkborren) (dikt).

nr 2/3, 1999


Miguel Benito: Desintegration i slutet av 1900-talet
Immigrant-institutets verksamhetsberättelse
Karl Heinz Bolay: Höstnatt i Helsingborg
Alex Milits: Kalevipoeg
Pille Haamer Florell: Erik Haamer, konstnären som illustrerade Kalevipoeg
Zoltán Nalberg: Stilla tankar i Malmö (Så mötte jag Sverige)
Tahire O. Koctürk: Erövra medborgarskapet
Ny doktorsavhandling: Mångkulturalism och den svenska folkhögskolan
Lasse Lindroth
Svenska kommunförbundet: Justera skatteutjämningssystemet och samordna välfädspolitiken
Ny rapport om fyra invandrargrupper
DO stämmer folktandvården
Våra gemensamma högtider
Publikationer
Skönlitteratur
Bidrag från Integrationsverket till integrationsprojekt 1998
Litteraturstöd från Statens kulturråd 1999
Omslagsbild: Liz Zwicz: Den hellige familie (akryl)
Omslagets sista sida: Teresa Järnström-Kurowska: Till krigare (dikt).

nr 1, 1999


Miguel Benito: Hur beslutar Statens kulturråd över kulturpolitiken i Sverige?
Martin Allwood: Mot Cotopaxis snö
Helmer Lång: Idéspruta och arbetsnarkoman. Martin Allwood in memoriam
Gåvor till Immigrant-institutet
Kars Heinz Bolay: Ett kåseri om Sverige - "Så mötte jag Sverige"
Den 11:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen
Ulla Karin Karlsson: Kreativ tvåspråkighet
Kaj Fölster: Enspråkighet skiljer; tvåspråkighet förenar
Moira von Wright: Hur ansvarar kommunerna för de finskspråkiga elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling?
Från Invandrarförlaget
Publikationer

Tillbaka


Senast uppdaterad i februari 1999 av Miguel Benito