Introduktion

Den 2-3 december 1972 träffades över ett femtiotal invandrarföreningar och riksorganisationer från hela Sverige i Stockholm för att för första gången debattera invandrarfrågor helt fritt. Enskilda, myndighetspersoner, medlemmar i svenska organisationer var också med. Sammanlagt deltog över 100 personer. Inbjudan till mötet, som kallades Invandrarriksdagen, hade gjorts av Arbetsgruppen för bildandet av Immigrant-institutet, som hade bildats den 23 september 1972.

Som ett resultat av Invandrarriksdagen uppmärksammades för första gången invandrarföreningarnas roll i samhället. Efter Invandrarriksdagen blev invandrardebatten inte längre densamma. Invandrarna blev subjekt och inte bara objekt.

Ett annat resultat blev att Arbetsgruppen den 16 januari 1973 tog steget ut och bildade Immigrant-institutet och upphörde som arbetsgrupp.

Två nya invandrarriksdagar anordnades 1996 och 2000.

Vid utskriften av diskussionerna i varje tema saknas några namn, vissa namn är ofullständiga och det saknas också några enstaka korta  texter. Det som här publiceras ger dock en bra bild av diskussionerna under denna första Invandrarriksdagen. Varför har det tagit så lång tid att publicerade det? En enkel förklaring är att Immigrant-institutet har haft nya utmaningar varje dag. Men nu finns texten tillgänglig för alla, efter nästan 46 år.

Inför Invandrarriksdagen stencilerades en del material som kallades helt enkelt ”Material och inlägg”. Det är just nu otillgängligt, men första sidan anges här:

I sin bok ”Dokument I” skildrar PETER Weiss en flyktings första möte med en stad. Överallt är han i vägen. Några flyttkarlar grälar på honom:

”Måste då stå just här då? Har du ingen annan plats?”
”Är främmande här. Har just kommit hit”
”Varför stannade Du inte där där du var?”
”Där kunde jag inte vara längre”
”Du har väl gjort nåt sattyg va? Varför vill du bo just här?”
”Jag söker efter en möjlighet”
”Möjlighet? Allt är möjligt”
”För mig är det mesta omöjligt”

Du som har synpunkter kan skriva till miguel.benito@taranco.eu. Kommentarsidan är inte öppen. Finner vi dina kommentarer värdefulla kommer vi att lägga ut dem som ”inlägg”.