Tillbaka till författarsidan

Martinš Ziverts

1903-1990
Biografi

Född 1903 i Mezmuiza, Lettland. Avled 1990.
Har studerat filosofi vid Lettlands universitet i Riga, arbetat som redaktör och senare dramaturg vid Nationalteatern och Daileteatern i Riga. Kom till Sverige som flykting 1944, har varit diversearbetare, men hela tiden fortsatt att skriva skådespel och ofta själv regiserat dem. Hans sammanlagda produktion omfattar ett femtiotal dramatiska verk, men inte alla är publicerade. Han var ordförande i Latvian PEN Centre i många år.

Egna verk:

1927 - 1940

Hasana harems. - 1927.

Kropli. - 1933.

Zelta zeme. - 1933.

Galvu augša!. - 1937.

Tirelpurvs. - 1937.

Aksts : Drama sesas ainas. - 1938.
2. iespiedums. - Västerås : Ziemelblazma, J. Abucs, 1953. - 126 s.
3. iespiedums. - Sydney : Salas apgads. - 1971. - 70 s.

Cilveks grib dzivot. - 1939.
Ny utg. - Sydney. - 1966.

Kinas vaze. - 1940.

1941 - 1950

Vara : Tragedija. . - Stockholm, 1945
(Makt : Tragedi.)
Ny utg. Hannover, 1948.
Ny utg. - Sydney, 1968.

Karatavu komedija. - Stockholm : Vegastiftelsen, 1946. - 79 s.

Rakte. - Stockholm, 1946.
Ny utg. - Sydney, 1949.

Kads, kura nav. - Günzburg, 1948.
Ny utg. - Sydney.

1951 - 1960

Cuska. - Sydney, 1960.

Ruda. - Sydney, 1960.

Fiasko. - Sydney, 1960.

1961 - 1970

Lielo Grecinieku iela. - Sydney, 1961.

Zala kruze : komedija 1 celiena. - Sydney : Salas apgads, 1961. - 79 s.

Erz : 7 groteske Bilder / übertr. von Charlotte Torp. - Hannover-Döhren, 1961. - 86 s.

Zala kruze. - Sydney, 1961.

Ka zaglis nakti. - Sydney, 1962.

Meli mekle meli. - Sydney, 1962.

Minhauzena precibas. - Sydney, 1962.

Kurrpurru. - Sydney, 1963.

Cetri Skeci. - Sydney, 1963.

Tvans. - Sydney, 1963.

The jester : a play. - Sydney, 1964

Durna merga. - Sydney, 1965.

Nauda. - Sydney, 1967.

Kalostro Vilce : komedija 3 celienos. - Sydney : Salas apgads, 1968. - 74 s.

The ore : A northern legend in seven scenes / Transl. from Latvian by Alfred Straumanis. - Sydney, 1968. - 122 s.

Riga dimd. - Sydneu, 1968.

Pedeja laiva / Vienceliens. - Sydney, 1970. - 70 s - (Förf:s Lugas ; 34)

1971 - 1980

Totems. - Sydney, 1972.

Smilšu tornis. - Sydney, 1973.

Melngalviji. - Sydney, 1976. - (Martina Ziverta Lugas ; 16)

1981 - 1992

Lugas. - Riga : Zinatne, 1988. - 445 s.

Par sevi : autobiografija, intervijas, vestules / [sastaditajs ... Viktors Hausmanis]. - Riga : Zinatne, 1992. - 195 s. - ISBN: 5-7966-0920-3

Medverkat i:

Scattered voices : Latvian P.E.N. 50 years / [ed.: the Latvian P.E.N. centre ; poems selected and commented by Veronika Strelerte] ; [transl. of articles: M. Gutmane, J. Rozitis, V. Sni ere]. - Stockholm : [The ed.], 1978. - 35 s. : ill.
Engelsk och tysk text


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2003. Ändrad mars 2006.