Tillbaka till författarsidan

Jalal Yaldiko

Biografi

Född i Al Kosh 1946, norra Irak i den kristna assyriska minoriteten. Till Sverige 2002. För närvarande i flyktingförläggning i väntan på uppehållstillstånd.
Poet och dramatiker.

Egna verk:

Främst teaterpjäser.


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito, april 2003