Tillbaka till författarsidan

Renata Wrede

1923-1998

Biografi

Renata Lilly Wrede är född den 6 september 1923 i Helsingfors, Finland. Föräldrarna var professor Axel Boëthius och Madeleine Björnberg. Hon har gått på Otte Skölds och Isaac Grünewalds målarskolor, Kunstakademiet i Köpenhamn samt studerat i Frankrike och Italien. Gift 1958 med friherre Rabbe Caspar Wrede. Bosatt i Emmeholm, Kristianstad, Sverige. Renata Wrede avled 1998.

Egna verk:

Mitt romerska lejon. - Stockholm : Forum, 1971. - 190 s.
2. uppl. - Stockholm : Forum, 1972. - 190 s. - ISBN 91-37-04991-7
2. uppl. - Helsingfors, 1972. - 190 s. - ISBN 951-50-0029-7
Ny utg. - [Baambrugge] : [Jan Tholenaar], [1979]. - 268 s. - (Storstilsbiblioteket ; 3)
4. uppl. - Stockholm : Proprius, 1994. - 190 s. - ISBN 91-7118-599-2

Juvelskrinet. - Stockholm : Forum, 1973. - 104 s. - ISBN 91-37-05529-1

My Roman lion / transl. by Kingsley Hart ; with decorations by Barbara Sampson. - London : Benn, 1975. - 224 s. : ill. - ISBN 0-510-18500-2
Originaltitel: Mitt romerska lejon

Ior och hästarna. - Stockholm : Forum, 1976. - 133 s. - ISBN 91-37-06412-6
Ny utg. - Helsingfors : Schildt, 1976. - 133 s. - ISBN 951-50-0118-8 ; 951-50-0119-6

Roomalainen leijona / suomentanut Marjatta Kapari. - Helsinki : Weilin + Göös, 1978. - 197 s. - ISBN 951-35-1156-1
Originaltitel: Mitt romerska lejon


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad februari 2009