Tillbaka till författarsidan

Peter Weiss

1916-1982
Biografi

Peter Weiss var konstnär, författare och dramatiker. Han föddes den 8 november 1916 i Nowawes nära Berlin, Tyskland. Hans mor var schweiziska och fadern jude. Familjen Weiss tvingades att fly undan nazisterna 1935. De tog sig först till England. Efter det tillbringade Peter en tid i Schweiz samt bedrev konststudier i Tjeckoslovakien.
Han kom till Sverige som flykting 1939. Peter Weiss avled i en hjärtattack, 65 år gammal, i Stockholm den 10 maj 1982.
Weiss hade sin första konstutställning i Stockholm 1945. Följande år fick han svenskt medborgarskap.
Först var Weiss enbart målare och experimentfilmare, men vid vid 40 års ålder blev han via litteraturen marxist-leninistisk förkunnare. Han debuterade som författare 1947. På 1960-talet skrev han självbiografiska berättelser och skådespel om makt och rätt.
Som radikal socialist engagerade han sig mot USA:s politik i Vietnam och utgav även böcker om detta. I triologin Motståndets estetik eftersträvar Weiss en syntes mellan konst och politik.
Weiss tilldelades Lessingpriset i Hamburg 1965. 1991 hade Moderna Museet en stor utställning om Peter Weiss och hans konst.
Medlemmarna i Peter Weiss familj är alla engagerade i kulturlivet. Han har en dotter som är skådespelare i Stockholm, Nadja Weiss, liksom en dotter som är konstnär i USA, Rebecca Weiss och en son som är reklamtecknare i Danmark, Paul Weiss. Peter Weiss litterära kvarlåtenskap förvaltas av hans änka Gunilla Palmstierna-Weiss, som också är konstnär.

Egna verk:

1947

Från ö till ö / [teckningar av förf.]. - Stockholm : Bonnier, 1947. - 80 s.

1948

De besegrade. - Stockholm : Bonnier, 1948. - 117 s.
Ny uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1985. - 117, [3] s. - ISBN 91-7014-204-1

1949

Dokument 1. - Stockholm : Björkmans eftr., 1949. - 80 s.

1953

Duellen. - Stockholm : Björkmans eftr., 1953. - 114 s : ill.

1956

Avantgardefilm. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1956. - 147 s. - (Svenskt filmbibliotek)

1960

Der Schatten des Körpers des Kutschers. - Frankf. a. M. : Suhrkamp, [1960]. - 76 s. : ill. - (Tausenddruck ; 3)

1961

Abschied von den Eltern : Erzählung. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1961. - 173 s.
Ny uppl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1964. - 145 s. - (Edition Suhrkamp ; 85)

1962

Das Gespräch der drei Gehenden : Fragment; geschrieben 1962. - [1. Aufl.] - Frankfurt/Main : Suhrkamp, 1963. - 122 s. - (Edition Suhrkamp ; 7)

Fluchtpunkt : Roman. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1962. - 307 s.
Neue Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1967. - 196 s. - (Edition Suhrkamp ; 125)

1963

Diagnos / övers.: Benkt-Erik Hedin. - Staffanstorp : Malmö : Cavefors, 1963. - 105 s.
Ny utg. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1968. - 92 s. - (Boc-serien)

Diagnos : 8 collage / övers.: Benkt-Erik Hedin. - Staffanstorp : Malmö : Cavefors, [1963]. - 8 pl. -bl.

1964

Brännpunkt : roman / övers. från tyska av Benkt-Erik Hedin. - Malmö : Cavefors, 1964. - 219 s.
Ny utg. 1968. - 168 s. - (Boc-serien)

Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade : Drama in 2 Akten. - Frankfurt am Main, 1964. - 138 s. - (Edition Suhrkamp ; 68)

Även på engelska: The persecution and assassination of Marat as performed by the inmates of the asylum of Charenton under the direction of the marquis de Sade / English version by Geoffrey Skelton ; verse adaption by Adrian Mitchell. - 4. ed. - London, 1969. - 124 s.
Även på franska: La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le groupe théatral de l'hospice de Charenton sous la direction de monsieur de Sade / Drame en deux actes trad. de l'allemand par J. Baudrillard. - Paris, [1965]. - 153 s.
Även på italienska: La persecuzione e l'assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentati dai filodrammatici di Charenton, sotto la guida del marchese di Sade : Dramma in due atti / Trad. di I. Pizzetti. - Torino, 1968. - 132 s.
Även på svenska: Jean Paul Marat förföljd och mördad så som det framställs av patienterna på hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade / övers. av Britt G. Hallqvist. - 1. uppl.. - Lund : Cavefors : [Stockholm] : [Seelig], 1965. - 159, [1] s.
Ny utg. - Lund : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1970. - 111 s. - (Boc-serien)

Vandring för tre röster : fragment 1962 / övers. från tyska av Bengt-Erik Hedin. - Malmö : Cavefors, 1964. - 85 s.

1965

Aide-mémoire : Begleitheft zur Lesung "Die Ermittlung" Oratorium in 11 Gesängen von Peter Weiss am 19. Oktober 1965. - Berlin : Deutsche Akademie der Künste, [1965]. - [31] s.

Die Ermittlung : Oratorium in 11 Gesängen. - Frankfurt an Main : Suhrkamp, 1965. - 209 s.

Rannsakningen : oratorium i 11 sånger / övers. av Britt G. Hallqvist. - Malmö : Cavefors : [Stockholm] : [Seelig], 1965. - 290 s.

1966

Der Schatten des Körpers des Kutschers. - [Neue Ausg.] - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1966. - 99 s. : ill. - (Edition Suhrkamp ; 53)
Ny uppl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. - 91 s. : ill. - ISBN 3-518-01585-0 - (Bibliothek Suhrkamp ; 585)

Knochen-, Knorpel- und Zahn-Knochentransplantationen in der Mundhöhle : eine tierexperimentelle Studie. - München, 1966. - 90 s.

Skuggan av kuskens kropp / övers. av Kjell Ekström. - Stockholm : Tiden, 1966. - 95 s. : ill. - (Tellus)

1967

Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade. - Frankfurt a.M., 1967. - 145 s.

Die Versicherung : ein Drama (geschrieben 1952). - Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 1967. - 146 s.

Sången om Skråpuken / översättning av Etienne Glaser ... - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors : [Stockholm] : [Seelig], 1967. - 71 s. - (Boc-serien)

1968

Bericht über die Angriffe der US-Luftwaffe und -Marine gegen die Demokratische Republik Viet Nam nach der Erklärung Präsident Johnsons über die "begrenzte Bombardierung" am 31. März 1968 / Peter Weiss, Gunilla Palmstierna-Weiss. - Frankfurt am Main, 1968. - 47 s. - (Voltaire Flugschrift ; 23)

Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade / edited by Volkmar Sander. - New York : Harcourt, Brace & World, [1968]. - (Edition Suhrkamp in American text editions). - xi, 169 s.

Diskurs über die Vorgeschichte und den Verlauf des lang andauernden Befreiungskrieges in Viet Nam als Beispiel für die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker sowie über die Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika die Grundlagen der Revolution zu vernichten / [wissenschaftlicher Mitarbeiter Jürgen Horlemann]. - 1. Aufl. - Berlin : Rütten & Loening, 1968. - 227 s.

Diskurs över det långvariga befrielsekriget i Vietnam dess förhistoria och förlopp som exempel på nödvändigheten av de undertrycktas väpnade kamp mot sina förtryckare ... / övers. av Johannes Edfelt. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig]. 1968. - 247 s. - (Boc-serien)

Exile / A novel. Transl.: E.B. Garside ... - New York, 1968. - (A Seymour Lawrence book)

Hiyokuatsusha no yokuatsusha ni taisuru buryoku-toso no hitsuzensei no jitsurei toshiteno Betonamu ni okeru choki ni wataru kaiho senso no zenshi to katei ... / Peta Vaisu saku, Iwabuchi Tatsuji yaku. - Tokyo : Hakusuisha, 1968. - 236 s : ill.

Notizen zum kulturellen Leben in der Demokratischen Republik Viet Nam. - Frankfurt am Main, 1968. - 157 s.

Rapport om Förenta Staternas förstärkta angrepp mot Nordvietnam efter den 31 mars 1968 / Peter Weiss och Gunilla Palmstierna ; den svenska red. i samarbete med Erik Eriksson. - Staffanstorp : Malmö : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1968. - 48 s. - (Boc-serien)

Rapporter / övers. av Lars Gustafsson ... - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1968. - 169 s. - (Boc-serien)

1969

Materialien zu Peter Weiss' "Marat/Sade". / Zusammengest. von Karlheinz Braun. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main, 1969. - 176 s. - (Edition Suhrkamp ; 232)

Notiser om det kulturella livet i Demokratiska republiken Viet Nam / [översättning Vanja Lantz]. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1969. - 147 s. - (Boc-serien)

1970

Bodies and shadows : Two short novels / Transl.: E.B. Garside, Rosemarie Waldrop. - New York : Delacorte P., [1970]. - 120 s : ill. - (A Seymour Lawrence book)

Trotskij i exil / övers. av Karin Johannisson. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1970. - 168 s. - (Boc-serien)

Trotzki im Exil : Stück in 2 Akten. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1970. - 144 s. - (Bibliothek Suhrkamp ; 255)

Two plays. - New York : Atheneum, 1970. - 249 s.

1971

Notes on the cultural life of the Democratic Republic of Vietnam / Transl. from the German. - London : Calder & Boyars, 1971. - 179 s. - ISBN 0-7145-0739-3 - (Open forum ; 1)

Hölderlin : Stück in zwei Akten. - 11/18. Taus. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971. - 180 s. - (Bibliothek Suhrkamp ; 297)

Rapporte 2. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971. - 152 s. - (Edition Suhrkamp ; 444)

1972

The conversation of the three walkers and the shadow ... - London, 1972. - ISBN 0-7145-0180-8

Das Duell / aus dem Schwedischen von J.C. Görsch in zusammenarbeit mit dem Autor. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1972. - 129 s. - ISBN 3-518-06541-6 - (Suhrkamp Taschenbuch ; 41)

Hölderlin : skådespel i två akter / övers. av Britt G. Hallqvist. - Stockholm : Norstedt, 1972. - 186 s. - ISBN 91-1-725721-2

1973

Der Turm. - Stuttgart : Reclam, 1973. - 61 s. - ISBN 3-15-009671-5

1974

Canto del fantoche lusitano : pieza en dos actos con música / versión española y presentación de Jacobo Muñoz. - 1. ed. - Barcelona : Grijalbo, 1974. - 115 s. - ISBN 84-253-0415-6

Gesang vom Lusitanischen Popanz : mit Materialien. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp Vlg, 1974. - 121 s. : ill. - ISBN 3-518-00700-9 - (Edition Suhrkamp ; 700)

1975

Die Ästhetik des Widerstands : Roman. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975-1981.
3 Bde.
Bd 1. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975. - 360 s. - ISBN: 3-518-04417-6
Bd 2. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, Cop. 1978. - 325 s. - ISBN: 3-518-04418-4
Bd 3. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981. - 267 s. - ISBN: 3-518-04421-4

Även på danska: Modstandens aestetik : roman / oversat af Niels Brunse. - 2. udg. - København : Rosinante paperbacks, 1990. - 3 vol.
1. - København : Rosinante paperbacks, 1990. - 316 s. - ISBN: 87-16-14641-7
2. - København : Rosinante paperbacks, 1990. - 284 s. - ISBN: 87-16-14643-3
3. - København : Rosinante paperbacks, 1990. - 244 s. - ISBN: 87-16-14647-6

Även på franska: : L'esthétique de la résistance : roman / traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz-Messmer. - Paris : Klincksieck, 1989-1993.
[T. 1]. - Paris : Klincksieck, 1989. - 357 s. - (Collection d'esthétique ; 51) - ISBN: 2-252-02661-8
T. 2. - Paris : Klincksieck, 1992. - 343 s. - (Collection d'esthétique ; 55) - ISBN: 2-252-02790-8
T. 3. - Paris : Klincksieck, 1993. - 286 s. - (Collection d'esthétique ; 56) - ISBN: 2-252-02924-2

Även på spanska: La estética de la resistencia / [traducciones: José Luis Sagüés, Arturo Parada, Luis A. Acosta]. - Hondarribia : Argitaletxe Hiru, 1999. - 1085 s. - (Las Otras Voces ; 6) - ISBN: 84-89753-26-1

Även på svenska: : Motståndets estetik : roman / [övers.: Ulrika Wallenström]. - Stockholm : Arbetarkultur, 1976-1981. - ISBN: 91-7014-137-1
Bd 1. - 1. uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1976. - 401 s. - ISBN: 91-7014-056-1
Bd 1. Vägvisare : studiehandledning / av Magnus Bergh. - Stockholm : Arbetarkultur, 1983. - 28 s. - ISBN: 91-7014-185-1 : Bd 2. - 1. uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1979. - 381 s. - ISBN: 91-7014-100-2
Bd 3. - 1. uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1981. - 337 s. - ISBN: 91-7014-136-3

1976

Måleri, collage, teckning : 1933-1960 / [katalogred.: Per Drougge] ; [övers.: Ilmar Laaban ...]. - Södertälje : Kulturnämnden, [1976]. - 60 s. : ill.

Stücke. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1976-1977. - 3 vol.

1979

Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird : Spiel in 11 Bildern / mit Materialien zusammengest. von Jörg Ehni. - 1. Aufl. - Stuttgart : Klett, 1979. - 83 s. - ISBN 3-12-260540-6 - (Lesehefte)

Trotsci'n alltud / cyfieithiad gan Ian Hilton a Gwyn Thomas. - Cardiff : Gwasg Prifysgol Cymru, 1979. - 148 s. - ISBN 0-7083-0701-9 - (Dramâu'r byd)
Orig:s titel: Trotzki im Exil

1981

Notizbücher 1971-1980. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981. - 2 vol. (929 s.) : ill. - ISBN 3-518-11067-5 - (Edition Suhrkamp ; 1076, N.F. 67)

1982

Notizbücher 1960-1971. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982. - 2 Bde (857 s.) : ill. - ISBN 3-518-11135-3 - (Edition Suhrkamp ; 1135, N.F. 135)

Nya Processen : pjäs i tre akter : (tillägnad Franz Kafka) : [textbok] / övers.: Karin Johannisson. - Stockholm : Arbetarkultur : Dramaten, 1982. - 50 s. : ill. - ISBN 91-7014-149-5; 91-85750-04-2

1984

Der neue Prozess : Stück in drei Akten. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1984. - 127 s. : ill. - ISBN 3-518-11215-5 - (Edition Suhrkamp ; 1215, N.F., 215)

Notisböcker : 1971-75 / [övers.: Ulrika Wallenström]. - 1. uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1984. - 380, [2] s. : ill. - ISBN 91-7014-191-6

1985

Die Besiegten / aus dem Schwedischen von Beat Mazenauer ; mit einem Nachwort von Gunilla Palmstierna-Weiss. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985. - 157 s. - (Edition Suhrkamp ; 1324 ; N.F., 324)

Notisböcker : 1975-80 / [övers.: Ulrika Wallenström]. - 1. uppl. - Stockholm : Arbetarkultur, 1985. - 419, [3] s. : ill. - ISBN 91-7014-193-2

1986

In Gegensätzen denken : ein Lesebuch / ausgewählt von Rainer Gerlach und Matthias Richter. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. - 337 s.

Peter Weiss im Gespräch / herausgegeben von Rainer Gerlach und Matthias Richter. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. - 355 s. - ISBN 3-518-11303-8 (hft.) - (Edition suhrkamp ; 1303 = N.F.303)

1988

Das Gespräch der drei Gehenden : [Fragment; geschrieben 1962] / - [9. Aufl.]. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, [1988]. - 122 s. - ISBN 3-518-10007-6 - (Edition Suhrkamp ; 7)

1989

Cinéma d'avant-garde / traduit du suédois par Catherine de Seynes. - Paris : L'Arche, 1989. - 171 s. : ill. - ISBN 2-85181-243-2
Orig:s titel: Avantgardefilm

1991

Landskapen i drömmarna : ur en ung författares arbetsböcker / inledande essay: Sverker R. Ek ; översättning: Ulrika Wallenström. - Hedemora : Gidlund, 1991. - 354 s. : ill. - ISBN 91-7844-182-X

Peter Weiss : Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Film, Theater, Literatur, Politik : Ausstellungsverzeichnis : Ausstellung der Akademie der Künste 24. Februar bis 28. April 1991. - Berlin : Akad. der Künste, [1991]. - 52 s.

Rekonvaleszenz. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991. - 213 s. - ISBN 3-518-11710-6 - (Edition Suhrkamp ; 1710. N.F., Bd. 710)

Werke in sechs Bänden / herausgegeben vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Gunilla Palmstierna-Weiss. - Frankfurt am Main : Suhrkamp Vlg, 1991. - 6 vol. - ISBN 3-518-40411-3

1992

Briefe an Hermann Levin Goldschmidt und Robert Jungk : 1980 - 1980 / herausgegeben von Beat Mazenauer]. - 1. Aufl. - Leipzig : Reclam, 1992. - 265 s. : ill. - Reclam-Bibliothek. Belletristik. 1424)

1993

Konvalescensdagbok / [översättning: Ulrika Wallenström]. - Stockholm : Bonnier, 1993. - 218 s. - ISBN 91-0-055410-3

1999

Ordning i bruket, skäl till vanan : orthographische Grundpositionen bei schwedischen Grammatikern des 18. Jahrhunderts. - Saarbrücken : AQ-Verl., cop. 1999. - vii, 354 S. - (Linguistica septentrionalia ; 1) - ISBN: 3-922441-65-3
Tysk text

2001

Situationen. - Stockholm : Bonnier, 2001. - 230 s. - ISBN: 91-0-057672-7

Medverkat i:

1967

Napalm : et internasjonalt symposium om USA's krigføring mot Vietnam og Laos / red. av John Takman ; med bidrag av John Takman, Peter Weiss. - Oslo : Ny dag, cop. 1967. - 192 s. : ill. - (Elan-bøkene ; 13)

Tränen und Rosen : Krieg und Frieden in Gedichten aus fünf Jahrtausenden / ausgewählt und herausgegeben von Achim Roscher. - 2., erw. und verb. Aufl. - Berlin : Nation, 1967. - 534 s. : ill.

1968

Partisanenkrieg - eine Methode ; Mensch und Sozialismus auf Cuba : zwei Studien / Ernesto Che Guevara ; Nachruf auf "Che" von Peter Weiss. - München : Trikont, 1968. - 47 s. - (Trikont aktuell ; 2)

Russelltribunalen : från sessionerna i Stockholm [2-10 maj 1967] och Roskilde [20 november-1 december 1967] / urval o. red.: Peter Limqueco och Peter Weiss. - Stockholm : PAN/Norstedt, 1968. - 273 s. - (En PAN-bok)

1971

Prevent the crime of silence : reports from the sessions of the International war crimes tribunal founded by Bertrand Russell, London, Stockholm, Roskilde / selected and ed. by Peter Limqueco and Peter Weiss, with add. material selected and ed. by Ken Coates and a forew. by Noam Chomsky. - London : Allen Lane the Penguin Press, 1971. - 384 s.

Über Peter Weiss / Hrsg. von Volker Canaris. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main, - 1971. - 184 s. - (Edition Suhrkamp ; 408)

1973

Poesie und Politik : zur Situation der Literatur in Deutschland / hrsg. von Wolfgang Kuttenkeuler. - Stuttgart : Kohlhammmer, 1973. - 410 s. - (Sprache und Literatur ; 73)

1974

Kindheit des Zauberers : ein autobiographisches Märchen / Herman Hesse ; handgeschrieben, illustriert und mit einer Nachbemerkung versehen von Peter Weiss. - 16/30. Tausend. - Frankfurt am Main : Insel Vlg, 1974. - 123 s. : faks., ill. - ISBN 3-458-01767-4 - (Insel Taschenbuch ; 67)

1980

Der Maler Peter Weiss : Bilder, Zeichnungen, Collagen, Filme : 8.März 1980 - 27. April 1980. - Museum Bochum Kunstsammlung : Bochum, 1980. - ISBN3-8093-0055-1

1984

Peter Weiss : Malerei, Zeichnungen, Collagen / Raimund Hoffmann. - 1. Aufl. - Berlin : Henschelvlg Kunst u. Gesellschaft, 1984. - 183 s. : ill.

Medarbetare till:

2001

Die Ermittlung [Tonträger] : Oratorium in 11 Gesängen ; Hörspiel / Peter Weiss. Hörspielbearb.: Hermann Naber. Regie: Peter Schulze-Rohr. Sprecher: Fritz Strassner ; Herbert Fleischmann ; Hanne Hiob ... - München : Der Hörverl, 2001. - 2 Tonkassetten : Dolby, stereo. - (Literatur) - ISBN: 3-89584-112-9

Översättare av:

1967 Strindberg, August: Ein Traumspiel. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1963. - 103 s. - (Edition Suhrkamp ; 25)

Natt med gäster / översättning av Peter Weiss, Staffan Lamm. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors : [Stockholm] : [Seelig], 1967. - 32 s. - (Boc-serien)

1993

Strindberg, August: Fräulein Julie : ein naturalistisches Trauerspiel. - St. Gallen : Stadttheater, [1993]. - [82] s. : ill. - (Theater-Bibliothek ; 28)

Filmer:

Hägringen. - 1959.

Studie I-V. - 1952-55.

Ateljéinteriör/The studio of Dr Faust. - 1956.

Ansikten i skugga. - 1956.

Ingenting ovanligt. - 1957.

Enligt lag. - 1957.

Om författaren:

Peter Bais : hena perigramma : me dyo keimena, treis synenteuxeis kai ergographia - philmographia - ektheseis tou Peter Bais / Theodoros Nik. Antoniades. - 1. ekdose. - Uppsala : Arktaion, 1999. - 118 s. : ill. - (Demiourgoi ; 1) - ISBN: 91-973783-3-X

Webbsidor:
Peter Weiss, skriftsteller, Maler und Graphiker
Peter Weiss at the Complete review


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrat juli 2021