Tillbaka till författarsidan

Wawrzyniec Weclewicz

1910-1989

Biografi

Född 1910 i Berlin. Bosatt i Sverige sedan april 1945 (kom till Sverige med hjäp av Röda Korset från tyska koncentrationsläger). Antikvarie. Avled den 22 september 1989 i Stockholm.

Egna verk:

Tyle smierci ile dni : memoarer. - Poznañ : Wydawnictwo Poz-nañskie, 1985. - 159 s. - ISBN 83-210-0583-7

Så många dagar så mycken död : memoarer. - Stockholm : 1986. - 142 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito februari 1998. Senast ändrad i mars 2004