Tillbaka till författarsidan

Marie Under

1883-1980

Biografi

Marie Under föddes i Tallinn, Estland, den 27 mars 1883. Död 1980.
Tysk flickskola i Tallinn, bosatt i Moskva till 1906, därefter i Tallin till 1944 då hon flyttade till Sverige. Bosatt i Stockholm fram till sin död. Hon var gift med Artur Adson. En minnestavla har 2004 blivit uppsatt i huset Klubbacken 59, Hägersten, där paret Under-Adson var bosatt under sin tid i Sverige.
foto: Max Heixner, Reval, 1899

Egna verk:

Sonetid. - Tallinn : Siuru, 1917. - 62 s.
(Ny utg.). - Tallinn : Siuru, 1917.
(Ny utg.). - Tallinn : Siuru, 1919.
(Sonetter)

Eelõitseng. - Tartu : Odamehe, 1918. - 60 s.
(Ny utg.). - Tallinn : Varrak, 1920.
Även i rysk översättning: Predsvetenije / Igor Severjanin. - Tallinn, 1937. - 39 s.
(Första blomningen)

Sinine puri. - Tallinn : Siuru, 1918. - 62 s.
(Ny, utökad utg.). - Tallinn : Auringo, 1919. - 63 s.
(Ny utg.). - Tallinn : Varrak, 1921.
(Blått segel)

Verivalla. - Tallinn : Auringo, 1920. - 80 s.
(Ny utg.). - Tallin : Varrak, 1921.
(Blodflöde)

Pärisosa. - Tallinn : Tallinna Eesti Kirjastusühisus. 1923.
(Arvedel)

Hääl varjust. - Tartu : Eesti Kirjanikkude Liit, 1927. - 93 s.
(Röst ut skuggan)

Rõõm ühest ilusast päevast. - Tartu : Eesti Kirjanike Liit, 1928.
(Ny utg.). - Göteborg : Orto, 1948. - 78 s.
(Glädje över en vacker dag)

Õnnevarjutus : kogu ballaade. - Tartu : Eesti Kirjanikkude Liit, 1929. - 77s.
(Lyckoförmörkelse : en samling ballader)

Elektitaj versajoj / Hilda Dresen. - Tallinn : Esperanto-Asocio de Estonio, 1929, - 93 s.

Lageda taeva all. - Eesti Kirjanikkude Liit, 1930. - 62 s.
Även i finsk översättning: Avaran taivaan alla / suomentanut Aimo Rönkä. - Oulu : Pohjoinen, 1983. - 139 s.
(Under öppen himmel)

Kivi südamelt : kümnes kogu luuletusi. - Tartu : Noor.Eesti, 1935. - 85 s.
(Ny utg.). - Tartu : Noor-EEsti, 1937.
(En sten från hjärtat : tionde diktsamlingen)

Izbrannyje stihhotvorenija / Juri umakov. Tallinn : Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu, 1935. - 79 s.

Ja liha sai sõnaks. - Tartu : Eesti Kirjastuse Kooperatiiv, 1936.
(Och ordet blev kött)

Käik tuultesse. - Tallinn, 1938.
Bibliofil utg.
(Besök hos vindarna)

Taevaminek. - 1938.
Bibliofil utg.
(Himmelsfärd)

Mereballaadid. - Tartu, 1939.
Bibliofil utg.
(Havsballader)

Kogutud teosed. - Tartu : Noor.Eesti Kirj., 1940.
1-3. - 247, 225, 252 s.
(Samlade verk)

Mureliku suuga. - Tallinn : Eesti Kirjastus, 1942.
(Ny utg.). - Tallinn : Eesti Kirjastus, 1943.
(Med sorgsen mun)

Sõnasild : luulevalimik. - Vadstena : Orto, 1945. 221 s.
(Ordbro : dikturval)

Stimme aus dem Schatten. - Freiburg, 1949.

Sädemed tuhas : kaheteistkümnes kogu luuletusi / illustr. A Lee. - Toronto : Orto, 1954. - 135 s. : ill.
(Gnistor i askan : tolfte diktsamlingen)

Child of man : a selection from the poetry / compiled and translated from the Estonian by W.K. Matthews. - London : Boreas, 1955. - 96 s.

Südamik : valik luuletusi ja ballaade 1917-1957. - Stockholm : Vaba Eesti, 1957. - 254 s.
(Kärnan : ett urval dikter och ballader 1917-1957)

Valitud luuletused / koostaja : Paul Rummo. - Tallin : Eesti Riiklik kirj., 1958. - 278 s.
(Valda dikter)

Kogutud luuletused / täiendatud ja autori poolt redigeeritud uusväljaanne. - Stockholm : Vaba Eesti, 1958. - 523 s.
(Samlade dikter)

Vigilia : dikter / i urval och tolkning (från estniskan) av Ivar Grünthal och Ilmar Laaban och med förord av Johannes Edfelt. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963. - 77 s.

Ääremail : tõlkeid rahvuste luulest / illustr. H. Talvik. - Stockholm : Vaba Eesti, 1963. - 118 s. : ill.
(I utmarkerna : översättningar av flera länders lyrik)

Kolmteist ballaadi. - Tallinn : Ajalehtede-Ajakirjade kirj., 1963.
(Tretton ballader)

Taevaminek : legend / illustr. S. Leitu. - Stockholm : EMP, 1963. - 30 s.
Även i svensk översättning: Himlafärd / övers. av Silvia Airik-Priuhka. - Stockholm, 1963.

Read helisema löövad / koost. A. Vinkel. - Tallinn : Eesti NSV Riiklik Kunstinstituut, 1966.
Bibliofil utg.
(Raderna börjar spela)

Porkuni preili : ballaad kogust Õnnevarjutus, 1929 / gravüürid : Agate Veeber, 1967. - Stockholm : Bibliophilia, 1968. - 15 s. : ill.
Bibliofil utg.
(Fröken från Porkuni : en ballad ur samlingen Lyckoförmörkelse, 1929)

Uneretk. - Tallin : Perioodika, 1968. - 61 s. - (Loomingu Raamatukogu ; 13(1968) = 541)
(Drömfärd)

La pierre otée du coeur : poémes / trad. et avant-propos de Michel Dequeker. - Paris, 1970. - 134 s. - (Collection Unesco d´auteurs contemporains. Série européenne)

Raccolta di poesie Marie Under : appunti per un corso sulla lingua el letterature estone / red. Edoarda Dala Kisfaludi. - Bologna : Universita degli Studi di Bologna, 1971. - 43 s.

Puutarhan syksy : valikoima Marie Underin runoja 1909-1962 / toim. Irmeli Pääkkönen... - Helsinki : SKS, 1978. - 124 s. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 348)

Mu süda laulab : luuletusi kolmeteistkümnest kogust / koostanud Paul Rummo. - Tallinn : Eesti Raamat, 1981. - Ill.
(Mitt hjärta sjunger : dikter ur tretton samlingar)

Väike luuleraamat. - Tallinn : Esti Raamat, 1987. - 285 s.
(En liten diktbok)

Eftersken : dikter och ballader / i översättning av Silvia Airik-Priuhka. - Stockholm : (Eesti kultuurikoondis), 1988. - 53 s.

Medverkan i samlingsverk:

Estonskije poeti / Igor Severjanin. - Tallinn, 1928.

Napnyugati madarak / (red.) Géza Képes. - Budapest : Cserérpfalvi, 1937.

Eestin runotar / suoment. Otto Manninen ; toimittanut Elsa Haavio. - Porvoo : Werner Söderström, 1940.

Eszaki vártán / (red.) Géza Képes. - 1944.

Anthology of modern Estonian poetry / compiled and translated by W.K. Matthews. - Gainesville : University of Florida Press, 1953.

Sonette der Völker. - Heidelberg : Dreibrücken, 1954.

Acht estnische Dichter / ausgewählt und übertragen Ants Oras. - Stockholm : Vaba Eesti, 1964, - 222 s.

Az Észt irodalom kistukre / (red.) Géza Képes. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1969. - 479 s.

Och om det skulle vara sanning : ett urval dikter av estniska och lettiska lyriker i Sverige / Fricis Dziesma... - Stockholm : Baltiska Institutet, 1975. - 72 s. : ill.

Contemporary East European poetry. : an anthology / ed. by Emery George. - Ann Arbor : Ardis, 1983. - 456 s.

Översättningar:

Maeterlinck, Maurice: Sinilind. - Tartu : Odamees, 1918.

Maeterlinck, Maurice: Pelléas ja Mélisandre. - Tallinn : T. Mutso kirj., 1919.

Valik Saksa uuemast lüürikast. - Tallinn : Auringo, 1920.
Innehåller dikter av Becher, Benn, Boldt, Dehmel, Ehrenstein, George, Goll, Hasenclever, Hatzfeld, Heym, Heynicke, Hofmannsthal, Klabund, Lasker-Schüler, Lotz, Rilke, Trakl, Werfel, Wolfenstein.

Maeterlinck, Maurice: Õde Beatrice. - Tallinn : Auringo, 1924.

Hofmannsthal, Hugo von: Elektra. - Tallin : T. Mutso kirj., 1924.

Baudelaire, Charles: Väikesed poeemid proosas. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1930.

Ibsen, Henrik: Per Gynt. - Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1938.

Lermontov, M.: Valik Luuletusi- - Tartu : RK Ilukirjandus ja Kunst, 1941.

Hamsun, Knut: Rohtunud radadel. - Toronto : Orto, 1952. - 190 s.

Lagerkvist, Per: Barrabas. - Toronto : Orto, 1953. - 191 s.

Pasternak, Boris: Doktor ivago / övers. Marie Under, Artur Adson. - Stockholm : Vaba Eesti, 1960. - 520 s.

Ahmatova, Anna: Reekviem. - New York : Inter-Language Literary associates, 1967.
Paralelltext på ryska och estniska


Om Marie Under:

Adson, Artur: Marie Underi eluraamat. (Boken om Marie Unders liv). - Lund : Vaba Eesti, 1974. - 2 vol. 1. - Vaba Eesti, 1974. - 301 s. : ill. 2 : Esseid, Hinnanguid, Bibliograafiat. - Lund : Vaba Eesti, 1974. - 223 s.

Kiini, Sirje: Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt = Marie Under. Life, Identity as a Poet, and Reception of Poetry. - Tallin : Tänapäev, 2009, 864 s. - lSBN: 9789985628508. - Academic dissertation, publicly discussed, by due permission of the Faculty of Humanities of the University of Turku, on the 16th January, 2010.

Kesküla, Kalev: Siuru Printsessi tegelik elu

Marie Under har dessutom översatt ett flertal skådespel, publicerat dikter, artiklar och essäer i tidskrifter, översatt dikter från ett stort antal språk, även de publicerade i tidskrifter.
För en utförligare bibliografi hänvisas till Artur Adson: Marie Underi eluraamat : eeseid, hinnanguid, bibliograafiat. - Stockholm : Vaba Eesti, 1974. - 224 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html september1997. Senast ändrat maj 2010.