Tillbaka till författarsidan

Valev Uibopuu

1913-1997

Biografi

Författarbibliografi, se nedan

Den 19 mars 1997 lämnade Valev Uibopuu oss för alltid. En stor sorg drabbade alla som hade haft förmånen att bli bekanta och vänner med honom.

Valev Uibopuu var född den 19 oktober 1913 i Antsla, Estland. I hemlandet arbetade han som journalist och som författare. Under kriget flydde han till Finland och 1944 vidare till Sverige. Efter en kort tid i flyktingläger i Sigtuna blev han redaktions-sekreterare i den Sverigeestniska tidningen Välis-Eesti. Samtidigt studerade han vid estniska gymnasiet i Stockholm, tog studentexamen 1953 och läste filosofi och psykologi vid Helsingfors universitet.

1954 flyttade Valev Uibopuu till Lund för att tillsammans med Bernard Kangro under årtionden arbeta för Eesti Kirjanike Kooperatiiv. Men han fortsatte även sina studier, tog fil kand-examen vid Lunds universitet 1958 och avlade fil lic-examen i finsk-ugriska språk 1967. År 1970 disputerade han och 1971 blev han tillförordnad universitetslektor i finsk-ugriska språk vid Lunds universitet. Snart var han ordinarie universitetslektor och docent vid universitetet fram till pensioneringen 1980.

Författarskapet som för Valev Uibopuus del hade påbörjats redan i Estland kom att växa. Han utgav både romaner, novellsamlingar och fackböcker. Produktionen var omfattande och med hög litterär kvalité. Originalverken kom vanligen ut på estniska men översattes till flera språk. Av de skönlitterära verken finns på svenska följande: Ingen hör oss (1990), Fyra eldar (1955) Att vilja leva (1960), Markus hjälparen (1993), Margeriita sökaren (1987) och Ingenstans att ta vägen (1983). Under ockupationstiden var Valev Uibopuus böcker förbjudna i hemlandet men kan nu åter läsas där.

Valev Uibopuu kom att betyda mycket både som universitetslärare och som författare men även som en mycket fin representant för de estniska invandrarna och som kulturarbetare både för den estniska- och den för invandrarna gemensamma kulturen. Han var medlem av bl a Estniska Författarförbundet i Utlandet, Sveriges Författarförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund (sedan 1976), PEN-klubben, Immigrant-institutet (sedan 1986 och under många år fram till sin bortgång suppleant i institutets styrelse), Filosofiska Föreningen i Lund o.s.v. Han var även korresponderande medlem av Finsk-ugriska Sällskapet i Helsingfors och Finska litteratursällskapet.

För sina kulturella insatser erhöll Valev Uibopuu bl a kulturpriset av Esternas representation i Sverige 1962, kulturpriset av Dr Arthur Puksovs minnesfond (Kanada) 1985 och Immigrant-institutets kulturpris 1993/94.

Under alla åren i exil gjorde Valev Uibopuu allt som stod i hans makt för bevarandet av det estniska språket och för den estniska litteraturen i exil. Att hemlandet åter fick sin frihet betydde för honom en oändlig glädje. Nu har vår medlem och vän efter många, långa år i exil fått återvända till hemlandet.

Författarbibliografi:

Valev Uibopuu


Född i Antsla, Estland, den 19 oktober 1913. Bosatt i Sverige sedan september 1944. (Bodde i Finland 1943-1944).
Studentexamen i Stockholm 1953, fil kan i Lund 1958, fil lic i Lund 1967 och fil dr i Lund 1970. Journalist och författare i hemlandet. I Sverige dessutom förlagstjänsteman (1954-197) och universitetslärare (1971-1980), docent i finsk-urgiska språk vid Lunds universitet 1975).
Medlem av bl a Sveriges Invandrarförfattares Förbund, Sveriges Författarförbund, Estniska Författarförbundet i Utlandet, PEN-klubben, Filologiska Sällskapet i Lund och Filosofiska Föreningen i Lund. Korresponderande medlem av Finsk-urgiska Sällskapet i Helsingfors och Finska litteratursällskapet.
Erhållit kulturpriset av Esternas representation i Sverige 1962 och av Dr Arthur Puksovs minnesfond (Kanada) 1985.

Egna verk:

Väravate all jutustus. - Tartu : Noor-Eesti, 1936. - 136 s. : ill.
(Under portarna : berättelse)

Hõbedane õng. - Tartu : Loodus, 1940.
(Silvermetkroken)

Viljatu puu : novellid. - Tartu : Ilukirjandus ja Kunst, 1940. - 207 s.
(Träd utan frukt)

Metsamajake : (jutustus : kooliealiste keksmisele astmele). - Tallinn : Pedagoogiline Kirjandus, 1941. - 48 s. : ill.
(Den lilla skogskojan : berättelse för skolans mellanstadium)

Häkkilinnut : novelleja / översättning till finska efter manuskriptet av Helvi Katajavuori och Eino Parikka. - Helsinki : Werner Söderström, 1945. - 179 s.

Linnud puuris : novellid . Vadstena : Orto, 1946.
(Burfåglar)

Võõras kodu. - Vadstena : Orto, 1946.
(Främmande hem)

Keegi ei kuule meid : romaan. - Vadstena : Orto, 1948.
(Ny utg.). - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ.
Osa 1 : Pilve varjus. - 1973. - 238 s.
Osa 2 : Muutunud näod. - 1973. - (236) s
. (Ingen hör oss. - Del 1 : I skuggan av molnet. - Del 2 : Förändrade ansikten)
Även i lettisk översättning: Neviens mus nedzird / L. varcs. - Ludvigsburg : A. Klevsona, 1949.
Även i svenska översättning: Ingen hör oss. - Stockholm : Symposion, 1990. - 468 s.

Kahju läinud aegadest : miniatuure ja jutustusi. - Vadstena : Orto, 1949.
(Synd om svunna tider : Miniatyrer och berättelser)

Neli tuld : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1951. - 327 s.
Även i svensk översättning: Fyra eldar / översatt via finskan av Ragna Ljungdell. - Stockholm : LT, 1955.
Även i finsk översättning: Nälje tulta / Kerttu Mustonen. - Porvoo : Werner Söderström, 1952.

Igavene küla : novelle. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1954. - 302 s.
(Den eviga byn)

Janu : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1957. - 327 s.
Även i svensk översättning: Att vilja leva : roman / under medverkan av författaren till svenska av E. R. Gumméreus. - Stockholm : LT, 1960. - 346 s.
Även i finsk översättning: Jano / Kerttu Mustonen-Hukki. - Porvoo, 1958.

Estlands ansikte : en skildring i ord och bild / Bernard Kangro & Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1960. - 116 s. : ill.
Även i engelsk översättning: The face of Estonia. - Lund, 1961.

Markuse muutumised : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1961. - 347 s.
Även i svensk översättning: Markus hjälparen : roman / till svenska av E. R. Gummérus. - Stockholm : LT, 1963. - 382 s.
Även i finsk översättning: Markus, älä muutu! : romaani / suomentanutT.Reijonen- Uibopuu. - Porvoo : Werner Söderström, 1962, - 321 s.

Mosaiik : Novelle ja laaste. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1962. - 283 s.
(Mosaik : noveller och spånor)

Myöhäinen rakkaus / novellurval till finska av T. Reijonen. - Helsinki : Werner Söderström, 1965.
Lademed : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1970. - 292 s.
Även i svensk översättning: Margeriita sökaren : roman / till svenska av Ilona Laaman. - Borås : Invandrarförlaget, 1987. - 313 s. - (immigrant-institutet ser. B ; 39)

Similarkomparative Konstruktionen in Finischen und Estnischen inbesondere in der modernen Schriftsprache : syntaktisch-stilistische Untersuchungen. - Lund, 197o. - 240 s.
Akademisk avhandling. Lunds universitet.

Toselli serenaad : jutustusi, novelle ja dialooge. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1982. - 214 s.
Toselliserenaden : berättelser, noveller och dialoger)

Ingenstans att ta vägen. - Borås : Invandrarförl., 1983. - 158 s. - (Immigrant-institutet ser B. ; 29)
Novellurval, flera översättare

Meie ja meie hõimud : peatükke soomeugrilaste minevikust ja olevikust. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1984. - 302 s.
Även i svensk översättning: Finnougrierna och deras språk : kapitel om de finsk-ugiska folkens förflutna och nutid. - / översättning från estniskan: Herbert Lagman. - Lund : Studentlitteratur, 1988. - 335 s. : ill.


Ajavoolu võrendikest : mõtteraamat kirjanduse, keele ja kultuuri vallast. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1987. - 228 s.
(Ur tidströmmens virvlar : tankebok om litteratur, språk och kultur)

Medverkan i samlingsverk:

Estland berättar : noveller. - Stockholm : Välis-Eesti. (1946). - 189 s.
Kirjanikult lugejale : koguteos kahekümnelt autorilt. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1952.
(Från författaren till läsaren)

The PEN in exile / red. Paul Tabori. - London, 1954.

Sexton berättelser om jorden : ur världslitteraturen / re. och biografier: Helge Åkerhjelm. - Stockholm : LT, 1954. - 319 s.

Lugejalt kirjanikule : koguteos eesti raamatusõpradelt üle viie mandri. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1955.
S. 58-132: Pagulas-eesti lugejaskond kirjandusankeedi valgusel.
(Från läsaren till författaren : ett samlingsverk av bokvänner från fem kontinenter. S. 58- 132: Exilestniska läsare i ljuset av en litteraturenkät)

Eduard Wiiralt 1898-1954 : mälestusteos / (koost. B. Kangro). - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1955.
(Minnesbok till E.W.)

Eesti lugemik : näytteitä kirjallisuudesta / red. Leeni Vesterinen, Helmer Winter. - 2., uusittu painos. - Helsingissä : Otava, 1960.
(Estnisk läsebok)

Kahdestoista "Hyvää yötä!" : hetki lepoa kunnes nukutte / toim. Martti Qvist. - Hemeenlinna, 1961. - 225 s.

August Gailit 1981-1960 : mälestusteos. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1961.
(Minnesbok till A.G.)

Wir kehren heim : estnische Lyrik und Prosa : Nachdichtungen / M. von Dehn-Grubbe. - Karlsruhe :
Der Karlsruher Bote, 1962. - 52 s.
Estonian literary reader / by Ants Oras. - Bloomington : Indiana University, 1963. - 387 s. - Indiana university publications. Uralic and Altaic series ; 31)

Svenskarna och deras immigranter : en invandrarantologi / under red. av Karl H. Bolay. - Stockholm : Imm.-inst., 1975. - 116 s. : ill. - (Immigrant-institutet. Ser. A. ; 2)

Eesti kirjanduse radadel / koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. - Stockholm : Eesti Õpperaamatufond, 1987. - 406 s. : ill.
(På estniska litteraturens stigar)

Utgivare av:

Estland berättar : noveller / (valinud ja red. V. Uibopuu, A Oras, E.V. Saks) ; tõlk M Janson, G. Milk- Barrot, E. Rein. - Stockholm : Vaba Eesti, 1946. - 189 s.

Lainete saladus ja muid muinasjutte : valimik maailma muinasjuttude varasalvest / (toimetanud: Arvo Mägi, Karl Ristikivi, Valev Uibopuu). - Stockholm : Välis_Eesti, 1949. - 129 s. : ill.
(Vågornas hemlighet och andra sagor : ett urval ur världens sagoskatt)

Meie maa : Eesti sõnas ja Pildis / toimetanud Bernard Kangro ja Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ.
1. Põhja-Eesti. - 1955. - 243 s. : ill.
2. Lääne-Eesti. - 1956. - 243 s. : ill.
3. Kesk-Eesti. - 1957. - 243 s. ; ill.
4. Lõuna-Eesti. - 1957. - 215 s. : ill.
(Vårt land : Estland i ord och bild)

Eesti talu : koguteos sõnas ja pildis / toimetanud: Bernard Kangro ja Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1959. - 199 s. : ill.
(Den estniska gården : ett samlingsverk i ord och bild)

Minu noorusmaa : koguteos 24 autorilt / toimetanud: Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1964. - 307 s.
(Min ungdoms land : ett samlingsverk av 24 författare)

Översättningar


: Mannerheim, G.: Mälesused. - Stockholm : Välis-Eesti, 1952.
Orig:s titel: Minnen.

Reijonen, T.: Kes on süüdi? - Stockholm : Vaba Eesti, 1962. - 239 s.
Orig:s titel: Kenen on syy?


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito, augusti 1997. Senast ändrad i mars 2004