Tillbaka till författarsidan

Anja E. Tyni

Biografi

Född i Helsingfors, Finland, 1936. Kom till Sverige som krigsbarn.

Egna verk:

Finnungen. - Luleå : Ärlan, 1998. - 153 s. - ISBN: 91-972698-6-7
(Liv i Sverige) (Köyhiä ritareita)


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito september 1998. Senast ändrad mars 2009