Tillbaka till författarsidan

Liidia Tuulse

1912-2012

Biografi

Född i Valga, Estland, den 18 mars 1912. Dog i Stockholm den 17 mars 2012. Bosatt i Sverige sedan den 28 augusti 1944. Studentexamen i Valga 1929. Studier i filosofi, germansk filologi och konsthistoria vid universitetet i Tartu 1929-1934. Fil mag 1938. Redaktionsarbetare hos Sveriges kyrkor, språklärare hos ABF.
Medlem av Sveriges Invandrarförfattares Förbund, PEN-klubben och Estniska Författarförbundet i Utlandet. Medlem av flera estniska kulturföreningar i Stockholm.

Egna verk:

Liiv ja lumi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1968. - 80 s.
(Sand och snö)

Linde pihlaka võrast : luuletusi 1963-1983. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1983. - 80 s.
(Fåglar i rönnens topp : dikter 1963 - 1983)

Tiivalöök : luulet 1963-1983. - Tallinn : Eesti Raamat, 1989. - 72 s. : ill.
(Vingslag : diktning 1963-1983)

Muutuda sõnaks. - Tallinn, 1997. - 159 s.
(Bli ett ord)

Kogutud luuletused 1969-1997 / Kujundanud Otto Paju ; Illustratsioonid Dagne Arnung. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007. - 364 s. - ISBN: 9789985791950

Medverkat i samlingsverk:

Våra sånger fick vi med oss : lyrik av 12 estniska skaldinnor / i urval och översättning av Silvia Airik- Priuhka : omslag och illustrationer: Ada Otema. - Stockholm : Välis-Eesti & EMP, 1983. - 93 s. : ill.

Utgivare av:

Eesti naisüliõpilaste selts 1911-1961 / toimetus: Hilda Antsor... - Stockholm ; fören., 1961. - 198 s. : ill.
(Estlands kvinnliga studentförening 1911-1961)

Koolilinn Valga : koguteos piltidega / (toimetanud Bernard Kangro...) - Lund : Valga koolide õpilased, 1984. - 128 s. : ill.
(Skolstaden Valga : samlingsverk med bilder)

Har översatt dikter som har publicerats i tidskriften Tulimuld. Översatt följande författare: Gottfried Benn, Bo Bergman, Magda Bergquist von Mirbach, Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Mare Kandre, Erik Lindegren och Anders Österling.
Hållit föredrag om författare i estniska föreningar.

Om författaren: Kirjanik Liidia Tuulse külastas Valga kodu, på estniska


Tillbaka till författarsidan

Till html september 1997. Senast ändrad i mars 2012.