Tillbaka till författarsidan

Eelkje Tuma

Biografi

Eelkje Tuma skriver på frisiska. Hon är född 1966, i Nederländerna. Tuma invandrade till Sverige 1992. Hon har studerat kulturantropologi på Amsterdams universitet. Leafste lea är en roman.

Egna verk:

Veranderingen in begrafenisrituelen in het Tornedal van Noord-Zweden. - Amsterdam : Vrije universitet, [1991]. - 122 s.

Leafste lea. - Boalsert : Koperative Utjowerij, 1996.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad i mars 2009