Tillbaka till författarsidan

Tien Lung

1905-1999

Biografi

Tien Lung, kalligraf, poet och lärare, föddes omkring 1905 i staden Gongan i mellersta Kina. Vid åtta års ålder studerade han de kinesiska klassikerna och skönskriften. När Tien var tolv komponerade han egna poem och utförde kalligrafi (skönskrift). Juridiska studier förde honom till Sorbonne i Paris där han doktorerade och även mötte sin blivande svenska hustru. De flyttade till Sverige 1956. 1958 fick Tien arbete vid det då nyöppnade Östasiatiska museet i Stockholm. Han blev kvar där till pensioneringen 1973. Dessutom undervisade Tien i kinesisk kalligrafi vid Stockholms universitet och på Konstfackskolan. Under många år förde han en poetisk dagbok över sina upplevelser i Sverige. Diktsamlingen på över 6000 poem i klassisk stil har han testamenterat till Kungliga Biblioteket i Stockholm. Tien Lung avled i Stockholm 1999, i en ålder av 94 år.

Egna verk:

Kalligrafi och poesi av Tien Lung = The calligraphy and poetry of Tien Lung. - Stockholm, 1974. - 49 s. : ill. - (Monograph series / The Museum of Far Eastern Antiquities ; 3)

59 poem. - [Stockholm] : [Förf.], [1975-1979]. - [12] bl. i 3 olika format. - Kinesisk o. engelsk parallelltext

Översättare av:

Kinesisk lyrik / i svensk tolkning av Tien Lung i samarbete med Ebba Poppius. - Stockholm : Natur o. kultur, 1958. - 68 s.

Illustratör av:

Tago : en svart-grön co-produktion / text: Axel Jensen ; bild: Per Ekholm ; med fotocollage av Gisela Ekholm, kinesisk kalligrafi av Tien Lung. - Stockholm : Författarförl., 1979. - [93] s. : ill. - ISBN 91-7054-286-4


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad februari 2009