Tillbaka till författarsidan

Géza Thinsz

1934-1990

Biografi

Géza Thinsz var ungersk poet och svensk författare - hon skrev pĺ bĺde ungerska och svenska. Född i Budapest den 9 juni 1934, avliden vid 56 ĺrs ĺlder i Stockholm den 14 juli 1990. Student i Budapest 1952, kom till Sverige som flykting 1956. Fil. kand vid Uppsala universitet 1961. Arbete som förlagsredaktör, först pĺ Bonniers, sedan pĺ Norstedts. Känd som introduktör av ungersk lyrik till Sverige. Thinsz har gett ut 14 diktsamlingar pĺ ungerska, fyra pĺ svenska, en roman pĺ svenska och sju diktantologier med svensk poesi till ungerska - eller ungersk poesi till svenska.

Egna verk:

Még mindig igy. - Stockholm : Stockholmi Magyar Intézet, 1960. - 80 s.

A jó hatványain : versek és versforditások. - Stockholm : Stockholmi Magyar Intézet, 1964. - 108 s.

Asszonyáldó. - Stockholm : Ungerska bokförl., 1966. - 71 s.

Árnyjátek : versek és fordítások. - Stockholm : Ungerska bokförl.. 1970. - 106 s.

Határsávok : versek. - Stockholm : Magyar könyvkiadó [Ungerska bokförl.], 1976. - 55 s. - ISBN 91-7260-069-1

Konsten att föra dialog : dikter. - 1. uppl. - Bromma : Fripress, 1978. - 53 s. - ISBN 91-85590-04-5

Vizek távlatai. - Stockholm : Magyar könyvkiadó, 1979. - 83 s. - ISBN 91-7260-279-1

Szerelem szúnyognézetböl. - München : Galerie Parabel, 1980.

Rendhagyó látogatás. - Stockholm : Magyar könyvkiadó [Ungerska bokförl.]. - 1981. - 95 s. - ISBN 91-7260-507-3

Besök utanför ordningen. - 1. uppl. - Bromma : Fripress, 1982. - 63 s. - ISBN 91-85590-35-5

A párbeszéd muvészete : válogatott versek. - Budapest : Magveto Könyvkiadó, 1983. - 175 s. - ISBN 963-271-861-5

Valaki diktál. - Stockholm : Magyar könyvkiadó [Ungerska bokförl.], 1983. - 95 s. - ISBN 91-7260-812-9

Zuhanás közben. - Stockholm : Magyar könyvkiadó [Ungerska bokförl.], 1985. - 87 s. - ISBN 91-7810-224-3

Nĺgon dikterar. - Stockholm : Norstedt, 1986. - 72 s. - ISBN 91-1-861171-0

Bodzavirág. - Stockholm : Magyar könyvkiadó (Ungerska bokförl.), 1987. - 95 s. - ISBN 91-7810-961-2

Gaestespil i tiden : en pikareskroman / oversat af Astrid Nordentoft. - Křbenhavn : Rebekka, 1987. - 180 s. - ISBN 87-981826-4-1

Gästspel i tiden : en pikareskroman. - Stockholm : Norstedt, 1987. - 166 s. - ISBN 91-1-871381-5

Az ismétlödés misztikája. - Stockholm : Magyar könyvkiadó (Ungerska bokförl.), 1989. - 212 s. - ISBN 91-7970-355-0

Hátha? - Stockholm : Magyar könyvkiadó (Ungerska bokförl.), 1990. - 197 s. - ISBN 91-7970-738-6

Utgivare av:

Sex ungerska poeter : modern ungersk lyrik / i urval av Géza Thinsz ; dikter av Attila József, Sándor Weöres, Lörinc Szabó, Gyula Illyés, László Nagy, Ferenc Juhász ; tolkningar av Werner Aspenström ... - Stockholm : Bonnier, 1968. - 137 s. - (Svalans lyrikklubb ; 19)

Petöfi - ett minnesalbum / under medverkan av Astrid Hjertenaes Andersen ... ; sammanst. av Géza Thinsz. - Stockholm, 1973. - 114 s. - ISBN 91-20-03977-8

Szédíto táj : tizenegy Svéd költo / [válogatta Thinsz Géza ; ford. Csatlós János ...]. - Budapest : Európa könyvkiadó, [1974]. - 166 s. - ISBN 963-07-0276-2

Ordning i ruinerna / Gyula Illyés ; tolkningar av Artur Lundkvist ...; sammanst. av Géza Thinsz ; efterskrift av Artur Lundkvist. - 1. uppl. - Bromma : Fripress, 1978. - 71 s. - ISBN 91-85590-06-1 Ny utg. - Helsingfors : Schildt, 1978. - 71 s. - ISBN 951-50-0175-7

Tomas Tranströmer versei / válogatta és fordította Thinsz Géza. - Budapest : Europa, 1979. - (Új Pegazus) - ISBN 963-07-1420-5

Medförfattare till:

Moderna ungerska berättare / en antologi sammanställd av Géza Thinsz och János Csatlós. - Stockholm : Norstedt, 1966. - 208 s.

Tystnadens torn : dikter / Sándor Weöres ; i urval av Géza Thinsz ; tolkade av Werner Aspenström, Reidar Ekner, Ingemar Leckius, Erik Lindegren, Bo Setterlind, Géza Thinsz och Tomas Tranströmer. - Stockholm : Bonnier, 1973. - 76 s. - ISBN 91-0-038333-3

Översättare av:

Stigar / Tomas Tranströmer, Robert Bly, János Pilinszky ; övers. av Tomas Tranströmer tillsammans med Géza Thinsz. - 1. uppl. - Göteborg : Författarförl. : [Solna] : [Seelig], 1973. - 41 s. - ISBN 91-7054-110-8

Rapsodi vid midnatt : dikter / Agnes Gergely ; tolkade frĺn ungerska av Géza Thinsz. - 1. uppl. - Bromma : Fripress, 1988. - 43 s. - ISBN 91-7896-058-4

Medverkat i:

Hundra dikter av hundra diktare : med utländska rötter. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, 1990. - 136 s. : ill.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad mars 2006.