Tillbaka till författarsidan

Mehmet Tayfun

Biografi

Mehmet Tayfun skriver, ofta under pseudonymen Malmîsanij, på kurdiska och turkiska. Han föddes 1952 i Diyarbakir, den del av norra Kurdistan som hör till Turkiet. Teologexamen vid universitetet i Ankara 1973. Gymnasielärare i åtta år. Han har också avlagt magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Tayfun har skrivit i olika kurdiska tidskrifter och bl.a. översatt en bok från persiska till turkiska vilken behandlar kurdernas historia, publicerad i Istanbul 1977. P.g.a. detta ställdes han inför rätta, men lämnade Turkiet 1982 och kom till Sverige som politisk flykting. 1984-86 studerade han "iranologi" vid Sorbonne- universitetet i Frankrike. Tayfun arbetar i redaktionen för tidskrifterna Hevi och Armanc samt är 1999 ordförande för Kurdiska författarföreningen i Sverige. Han har skrivit den första ordboken på den kurdiska dialekten zazakî. Pseudonymen använder Tayfun därför att det kurdiska språket är förbjudet i Turkiet.

Egna verk under pseud. Malmîsanij:

Yüzyilimizin baslarinda Kürt milliyetçiligi ve Dr. Abdullah Cevdet. - 1. baski. - Uppsala : Jina nû, 1986. - 124 s. - ISBN 91-970747-3-X - (Kurdisk nationalism och Dr. Abdullah Cevdet i början av århundradet)

Ferhenga Dimilki-Tirki. - Uppsala : Jina Nu, 1987. - 431 s. - (Kurdisk-turkiskt lexikon)

Zazaca-Türkçe sözlük = Ferhengê DimilkI-TirkI. - 1. baski. - Uppsala : Jîna nû, 1987. - 431 s. - ISBN 91-970747-7-2

Herakleîtos. - Çapa 1. - Uppsala : Jîna nû, 1988. - 51 s. - (Wesanên Jîna Nû ; 15) - ISBN 91-970927-4-6

Cizira Botanli Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Dernegi'nin Tutanaklari. - 1. baski. - Spånga : Apec, 1994. - 320 s. : ill. - (Wesanên Apec-tryck & förlag ; 67) - ISBN 91-87730-67-7

Kürt teavün ve terakki cemiyeti ve gazatesi. - 1. baski. - Spånga : Apec, 1998. - 158 s. - (Wesanên Apec-tryck & förlag ; 133) - ISBN 91-89014-33-2

Egna verk som Mehmet Tayfun:

Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgivning : bakgrund, villkor, betydelse. - Borås : Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 1998. - 68 s. - (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1998:80)

Medförfattare till:

Na xumxum a-. - Çapa 1. - Uppsala : Jina nû, 1988. - 213 s. - ISBN 91-970927-0-3

Rojnamegeriya Kurdî li Kurdistana Bakur û li Tirkiyê / Malmîsanij & Mahmûd Lewendî. - 1: (1908-1981) - Uppsala : Jina Nu, 1989. - 309 s. : ill. - (Wesanên Jîna Nû ; 18) - ISBN 91-970927-1-1 - (Kurdisk tidningsutgivning i norra Kurdistan och i Turkiet)

Folklorê ma ra çend numûney [Musiktryck]. - Çapa 1. - Bälinge : Jina Nu, 1991. - 319 s. - (Wesanên Jîna Nû ; 25) - ISBN 91-88054-06-3

Said-i Nursi ve Kürt sorunu. - Uppsala : Jîna Nû, 1991. - 149 s. - (Wesanên Jîna Nû ; 23) - ISBN 91-88054-10-1

Rojnamegeriya Kurdî li Kurdistana Bakur û li Tirkiyê / Malmîsanij & Mahmûd Lewendî. - 2 : (1908-1992) - Spånga : [M. Lewendî], 1992. - 163 s. : ill. - ISBN 91-630-1223-5

Günlük notlar : (1922-1925) / Celadet Âli Bedirhan ; dilini sadelestirererek yayina hazirlayan: Malmîsanij. - 1. baski. - Spånga : Apec, 1995. - 76 s. - ISBN 91-630-4003-4


Tillbaka till författarsidan Till html februari 2000. Senast ändrad februari 2009