Tillbaka till författarsidan

Veronika Strēlerte

1912-1995

Biografi

Veronika Strēlerte - pseudonym för Rudite Johansons - var född 1912 i Dobele, Lettland.
Hon anses som en av de främsta lettiska poeterna. Debuten skedde 1937 med samlingen Enkla ord. Hennes Månfloden var den första lettiska skönlitterära bok som kom ut i Sverige, 1945. Samma år kom Strēlerte till Sverige.
Hon är en uttolkare av det lettiska folkets gemensamma tragedi - krigets fasor och förlusten av hemlandet. Strēlerte har också översatt fransk litteratur till lettiska, redigerat och sammanställt antologier och skrivit essäer för flera lettiska exilförlag i Sverige. På svenska språket utkom hon först 1981, med Under höga träd.
En del av hennes dikter är publicerade i Artes (5/84) och dessutom i antologin Världen i Sverige, 1995. Först på hennes 80-årsdag, 1992, i det åter fria Lettland, fick letterna tillfälle att hylla sin poet vid en TV-sänd afton på Nationalteatern i Riga.
Poeten Strelerte blev 83 år - hon avled 1995.

Egna verk:

Vienkarsi vardi. - 1937.

Lietus lase : dzejoli. - Riga : Valters un Rapa, 1940. - 123 s.

Meness upe. - [Klinten] : Zelta abele [M. Goppers], 1945. - 128 s. - (Universala biblioteka ; 2)

Maras laiva : Latviesu tautas dziesmas. - Stockholm : Vegastiftelsen [Daugava], 1946. - 192 s. - (Daugavas serij)

Sudraba udeni : dzejolu izlase. - Libeka : Ziemelblazmas apgads, 1949. - 127 s.

Gaismas tuksnesi. - Stockholm : Daugava, 1951. - 116 s.

Brunu kalps : Veronikas Strelertes Balade / Sigurda Kalnina ilustracijas. - 1. izd. - [København] : [Imanta], [1953]. - 20 s. : ill.

Zelta cirvitis : [Veronikas Strelertes tautas pasaku izlase ar Normunda Hartmana zimejumiem]. - Stockholm : Daugava, 1953. - 94 s. : ill.

Latviesu tautas teikas. - Stockholm, 1958. - 175 s.

Zelastibas gadi : dzejoli. - Stockholm : Daugava, 1961. - 95 s.

Under höga träd : dikter / i urval och tolkning av Pavils Johansons ... ; förord av Juris Kronbergs. - 1. uppl. - Bromma : Fripress, 1981. - 71 s. - ISBN 91-85590-21-5

Pusvardiem : dzeja un atdzejojumi. - Stockholm : Daugava, 1982. - 94 s.

Utgivare av:

Scattered voices : Latvian P.E.N. 50 years / [ed.: the Latvian P.E.N. centre ; poems selected and commented by Veronika Strelerte] ; [transl. of articles: M. Gutmane, J. Rozitis, V. Snikere]. - Stockholm : [The ed.], 1978. - 35 s. : ill.

Översättare av:

Ravejs un Mierins : musdienu pasacina lieliem un maziem / sarakstijusi un ilustrejusi Vija Spekke ; [no italiesu valodas tulkojusi Veronika Strelerte]. - Stokholma : Apgads Zelta Abele, 1977. - 41 s. : ill.

Persijas ainas = Tableaux persans / Jazeps Grosvalds ; [tulkojums no francu valodas: Veronika Strelerte]. - Stockholm : Daugava, 1978. - 136 s. : ill.

Pienu edu, pienu dzeru --- / Dilisa Ouvens ; ilustrejis Klods Keilers ; no anglu valodas tulkojusi Veronika Strelerte. - Bromma : Atvase, 1979.

Sarkanais Pukis / Franss G. Bengtsons ; no zviedru valodas tulkojusi Lizete Skalbe ; skaldu varsmas atdzejojusi Veronika Strelerte. - Riga : Liesma, 1991. - 58 s. - ISBN 5-410-00954-1

Medverkat i:

Och om det skall vara sanning : ett urval dikter av estniska och lettiska lyriker i Sverige / Fricis Dziesma... ; [vinjetter av Otto Paju]. - Stockholm : Baltiska institutet, 1975. - 72 s. : ill.

Artes. - Nr 5. - 1984.

Världen i Sverige : en internationell antologi / av Madeleine Grive och Mehmed Uzun ; [fotografer: Håkan E Bengtsson ...]. - Stockholm : En bok för alla, 1995. - 407 s. : ill. - (En bok för alla) - ISBN 91-7448-830-9


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad januari 2009