Tillbaka till författarsidan

Miguel Angel Sosa Vasquez

Biografi

Pseudonym: Michel Smiley
Född i Elias Pina, Dominikanska Republiken, 29 juni 1947. Bosatt i Sverige sedan 1970. Stockholm.

Fil.kand., studier i praktisk filosofi, statskunskap och spanska vid Stockholms universitet.
Medlem i Sveriges författarförbund.

Egna verk:

Poemas de amor, de sueños y de luchas = Poems of love, dreams and struggles / Michel Smiely. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1976. - 101 s. - ISBN: 91-7328-070-4.
Spansk och engelsk parallelltext

La tragedia de una revolución inconclusa. T. 1. / Michel Smiely. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1976. - 197 s. : ill. - ISBN: 91-7328-052-6
(En ofullbordad revolutions tragedi)

La tragedia de un revolución inconclusa 1-2. / Michel Smiely . - Stockholm : Författares bokmaskin, 1979.
Del 1 tidigare utg. 1976

Hur är det möjligt? --- : beskrivningen av ett svenskt akademiskt "Watergate" m m. / Michel Smiely. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1983. - 287 s. : ill. - ISBN: 91-7328-342-8

¿Qué es el socialismo democrático? : manual básico. - Santo Domingo : Alfa y Omega, 1984.

Proyecto 666 : creación a través del Mecado Común Europeo del "Nuevo imperio romano de occidente" y de un nuevo orden económico inter- nacional, para resolver todos los problemas político-sociales de la humanidad. - Santo Domingo : Contreras, 1990. - 140 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html juli 1997. Senast ändrad i januari 2009